Afstuderen

Elke Landwijzercursist doorloopt een uniek leertraject dat weerspiegeld wordt in het getuigschrift

Deze opleiding biedt sterke differentiatiemogelijkheden d.m.v. het individueel leertraject, dat elke cursist zelf uitstippelt in de keuze van zijn/haar stageplaatsen en de keuze van het afstudeerproject. Je kan afstuderen op 3 verschillende niveaus:

 • 1 jaar: Assistent-medewerker
  • Basiskennis biolandbouw
  • A-cursus (basis bedrijfseconomie, wetgeving & omkadering)
 • 2 jaar: Verantwoordelijke medewerker
  • Verdieping biolandbouw
 • 2,5 jaar: Bedrijfsleider
  • Bedrijfsplan
  • B-cursus (toegepaste bedrijfseconomie)
  • Installatie attest

Getuigschrift

Op het Landwijzer getuigschrift staat het afstudeerniveau vermeld, op welke stagebedrijven je praktijkervaring hebt opgedaan en hoeveel. Tevens wordt verwezen naar het individuele traject doorheen de opleiding én het afstudeerproject. Zo weerspiegelt het Landwijzer-getuigschrift het individueel leerproces van iedere cursist.

Wie slaagt voor de officiële installatieproef, ontvangt tevens het Installatie-attest, uitgereikt door de Vlaamse Overheid. Dat geeft recht op investeringssteun vanuit het Vlaams LandbouwInvesteringsFonds (VLIF) en geldt tevens als getuigschrift van kennis van bedrijfsbeheer bij een vraag om inschrijving in het handelsregister.

Aanvullende gegevens