19 FEBR | Infoavond Leertraject Bio- & BD-landbouw - Antwerpen

infoavondDenk je erover na om bioboer of -boerin te worden? Ons leertraject Biologische en Biodynamische landbouw is uniek en bevat (bijna) alles wat je nodig hebt om het vak te leren: lessen, stages, begeleiding en een netwerk, ...
Werken in en rond de biolandbouw is een mooi en zinvol beroep, maar het vraagt ook veel realiteitszin, doorzetting, werklust, zakelijk en praktisch inzicht, ...
Bovendien valt de stap naar de landbouw niet te onderschatten voor wie er niet in opgroeide.
Daarom hechten we er veel belang aan dat je als kandidaat-cursist vooraf goed geïnformeerd bent over inhoud en verloop van de opleiding.

Lees meer: 19 FEBR | Infoavond Leertraject Bio- & BD-landbouw - Antwerpen

23 FEBR | BD Winterconferentie 'Leven doorgeven' - Widar, Wortel

Leven Doorgeven - Landbouw als inspiratie voor de samenleving
Winterconferentie van de BD-Vereniging en Landwijzer 

BD winterconferentieEen CSA-tuinder geeft een man op de tuin een riek in zijn handen. Ze vertelt hem hoe hij daarmee de wortelen uit de grond kan halen. "Dat is een echte riek," zegt hij, "Ik dacht dat je met iets kleins aan zou komen zetten. Mag ik dat zelf doen?" Zijn gezicht straalt, blij zo betrokken te kunnen zijn bij "zijn" tuin.

In de samenleving zien we meer voorbeelden van een grote liefde voor het boerenbedrijf, een hunkering naar te weten hoe het voedsel groeit, waardering voor boeren die burgers bij hun bedrijf betrekken. En toch zuchten veel boeren onder de hoge kosten voor de grond en de lage prijzen voor de producten.

Lees meer: 23 FEBR | BD Winterconferentie 'Leven doorgeven' - Widar, Wortel

MAART - MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

insp1In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

Lees meer: MAART - MEI | Inspiratiecursus Agro-Ecologie

20 MAART | Infoavond Leertraject Bio- & BD-landbouw - Gent

infoavondgDenk je erover na om bioboer of -boerin te worden? Ons leertraject Biologische en Biodynamische landbouw is uniek en bevat (bijna) alles wat je nodig hebt om het vak te leren: lessen, stages, begeleiding en een netwerk, ...
Werken in en rond de biolandbouw is een mooi en zinvol beroep, maar het vraagt ook veel realiteitszin, doorzetting, werklust, zakelijk en praktisch inzicht, ...
Bovendien valt de stap naar de landbouw niet te onderschatten voor wie er niet in opgroeide.
Daarom hechten we er veel belang aan dat je als kandidaat-cursist vooraf goed geïnformeerd bent over inhoud en verloop van de opleiding.

Lees meer: 20 MAART | Infoavond Leertraject Bio- & BD-landbouw - Gent

FEBR - MEI | Cursus Natuurlijk imkeren

imkeren4Sinds 2011 organiseren we onze jaarcursus Natuurlijk Imkeren, die in de afgelopen jaren verfijnd werd en ook sterk gewaardeerd werd. De cursus richtte zich op kleine groepen met een all-in aanpak. Ze omvatte zowel theoretische lessen als praktijklessen met eigen lesvolken én bovendien de levering van een eerste eigen volkje.
Een steeds terugkerende vraag bleef echter de nood aan verdere begeleiding in het volgende seizoen. Bovendien bleek de capaciteit van dit concept te laag gezien de sterk toegenomen vraag.

Daarom starten we in 2018 met een nieuwe modulaire aanpak.

Lees meer: FEBR - MEI | Cursus Natuurlijk imkeren