Cursussen

Cursus Biologische Gewasbescherming

Cursus “Biologische Gewasbescherming”

Cursus geldig voor het behalen van de fytolicentie P2

Landwijzer organiseert in samenwerking met BioForum en de praktijkcentra een cursus “Biologische gewasbescherming”. Een boeiende opleiding, die grondig ingaat op alle aspecten van de biologische gewasbescherming, met inbegrip van preventie en functionele agro-biodiversiteit. Deze cursus beantwoordt aan alle wettelijke vereisten van de P2-opleiding, en bereidt de deelnemers voor op het behalen van de licentie.

Lees meer: Cursus Biologische Gewasbescherming

Cursus Natuurlijk imkeren

imkeren4Sinds 2011 organiseren we onze jaarcursus Natuurlijk Imkeren, die in de afgelopen jaren verfijnd werd en ook sterk gewaardeerd werd. De cursus richtte zich op kleine groepen met een all-in aanpak. Ze omvatte zowel theoretische lessen als praktijklessen met eigen lesvolken én bovendien de levering van een eerste eigen volkje.
Een steeds terugkerende vraag bleef echter de nood aan verdere begeleiding in het volgende seizoen. Bovendien bleek de capaciteit van dit concept te laag gezien de sterk toegenomen vraag.

Daarom starten we in 2018 met een nieuwe modulaire aanpak.

Lees meer: Cursus Natuurlijk imkeren

Inspiratiecursus Agro-Ecologie

insp7In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus aan waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

Lees meer: Inspiratiecursus Agro-Ecologie