Jaarcursus Natuurlijk imkeren

Bijen002

Onze jaarcursus Natuurlijk Imkeren start elk jaar in januari - februari. Deze cursus is gericht op startende imkers die daadwerkelijk zelf natuurlijk willen leren imkeren. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod.

Het aantal deelnemers is beperkt tot max 10 per groep. Dit omwille van de praktijklessen, waarbij we de deelnemers zoveel mogelijk zelf laten oefenen.

De cursus gaat door op 2 locaties:
- de ene op het biodynamisch landbouwbedrijf De Zonnekouter in Machelen-Zulte
- de andere op het natuureducatief centrum De Paddenbroek in Gooik.
Op beide locaties hebben we een lesruimte én een bijenhal ter beschikking.

De lesgevers zijn zelf jarenlang vertrouwd met het natuurlijk imkeren. Beide cursussen worden voornamelijk verzorgd door één hoofddocent:
- op De Zonnekouter: Geert Groessens
- op De Paddenbroek: Bert De Doncker.

De cursus vindt plaats op vrijdagen. In de winter en het voorjaar zijn er volle lesdagen (10-17 u). Van april tot juli gaan we over naar 2-wekelijkse praktijknamiddagen (14-17 u); in de zomervakantie (juli-aug) 1x per maand. De cursus eindigt opnieuw met volle lesdagen eind augustus / begin september en eind oktober / begin november.

We werken volgens de principes van het natuurlijk imkeren met kasten die de bijenvolken toelaten op natuurlijke wijze hun raten te bouwen. Natuurlijk imkeren is duurzaam en respectvol imkeren zonder de bijen te belasten door hoge verwachtingen te stellen aan de opbrengst van honing, was, propolis of koninginnebrij. We laten de bij én het bijenvolk zichzelf zijn. Ze bouwen zelf hun raten, ontwikkelen het volk op hun eigen ritme en overwinteren ook zoveel mogelijk op eigen honing. We laten de koningin natuurlijk bevruchten en staan zo mogelijk ook het zwermen toe. We gebruiken geen chemische middelen tegen de varroa-mijt, maar stimuleren door een goede behuizing en een sterke genetische diversiteit, de natuurlijke immuniteit.

Bijen003

De massale bijensterfte is immers niet enkel te wijten aan milieuvervuiling, pesticiden, GGO's, het sterk verminderd aanbod van drachtplanten in landelijke gebieden of elektro-magnetische verstoringen. Ook de moderne imkerijtechnieken hebben de bijen sterk verzwakt. In deze cursus leer je hoe je zelf natuurlijk honingbijen kan houden en ga je daadwerkelijk zelf van start als imker met 1 of meerdere volken. De aankoop van 1 volk is inbegrepen in de cursusprijs. De aankoop van de bijenkast, evenals van imkerpak en andere benodigdheden wordt apart geregeld dmv groepsaankoop tijdens de cursus; dit is niet inbegrepen in de cursusprijs.

Cursusbijdrage: 400 euro
(startvolk inbegrepen; geleverd in een doos; in elke gewenste behuizing over te plaatsen)

Klik hier voor een voorbeeld van het cursusprogramma (2017)


De cursussen van 2017 zijn reeds volzet! Heb je interesse om deel te nemen aan de imkercursus in 2018, dan kan je je reeds opgeven als kandidaat door een mailtje naar onze webmaster, dan krijg je automatisch bericht zodra de data van de volgende cursus vast staan.