Individuele begeleiding

Doorheen de hele leerweg is er op diverse manieren individuele begeleiding voorzien, ter ondersteuning van je persoonlijk leerproces en de belangrijke keuzes die je moet maken voor je verdere beroepsontwikkeling.

De weg naar een beroepsleven in de bio-landbouw is voor vele cursisten een grote stap die belangrijke keuzes met zich meebrengt. Individuele coaching is daarbij een meerwaarde.

De stage-ervaring wordt voor het allergrootste deel zelfstandig opgedaan, maar bij diverse aspecten ervan is begeleiding vanuit de opleiding voorzien:

  • hulp bij de keuze van de stageplaatsen;
  • ondersteuning bij het vastleggen van de individuele stageleerdoelen;
  • individuele opvolging bij het verloop van de stages;
  • uitwisseling van stage-ervaringen in groep d.m.v. stage-intervisie (1e jaar);
  • begeleiding van individuele, verdiepende leermomenten op het stagebedrijf;
  • structurering van de persoonlijke leerweg d.m.v. opdrachten;
  • persoonlijke intervisie gericht op de realisatie van het eigen toekomstproject (2e jaar);
  • ondersteuning bij het maken van het afstudeerproject, d.m.v. individuele begeleidingsmomenten.

Voor individuele vragen kunnen de cursisten steeds bij de leertrajectbegeleider terecht: telefonisch, via mail en tijdens de lesdagen.

Aanvullende gegevens