Lessen

Er zijn ongeveer 95 les-en excursiedagen doorheen de 2,5 jaar van het Leertraject.
Ze worden ingevuld door de best geïnformeerde lesgevers en gastdocenten uit Vlaanderen en Nederland.

De lesinhouden beslaan 3 vakgebieden:

De lesdagen gaan meestal door op de vaste leslocatie maar ook lesdagen op bio-bedrijven en bedrijfsbezoeken maken deel uit van het lesprogramma.

We werken samen met de best geïnformeerde lesgevers uit Vlaanderen en Nederland. Daarnaast komen diverse gastdocenten aan bod, rechtstreeks verbonden aan de praktijk of aan gespecialiseerde diensten. Samen zorgen zij voor een compleet aanbod en overzicht binnen de bio-landbouwsector. Als Landwijzercursist krijg je toegang tot alle belangrijke kennis die nodig is om je professioneel te kunnen vestigen in de bio-landbouw.

Biologische teelttechniek

In deze lessen krijg je een brede basis van de belangrijkste teelt-technische aspecten in de biologische landbouw:

 • bodem en bemesting
 • plantaardige productie: groenteteelt, akkerbouw, fruitteelt
 • dierlijke productie: koeien-geiten-schapen, varkens, kippen, …

Maar ook: mechanisatie, veredeling, gemengde bedrijfsvoering, kwaliteitszorg, e.a.

De teelttechnische vakken beslaan in totaal ruim 50 % van alle lesdagen.

Bedrijfsbeheer

Een door de Vlaamse Overheid (Administratie Duurzame Landbouw-Ontwikkeling) erkende Starterscursus is verweven in het leertraject. Regelgeving, bedrijfseconomie en -management komen in dit onderdeel aan bod.

Het beroep van land- of tuinbouwer is niet gebonden aan een vestigingswet. Het behalen van het Installatieattest aan het eind van deze Starterscursus geeft wel toegang tot financiële ondersteuning vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bij start of overname van een bedrijf (- 40 jr) of bij verdere investeringen, in het bijzonder voor biologische bedrijfsvoering. Het Installatie-attest biedt je ook bij andere (overheids)diensten een sterkere uitgangspositie. De lessen bedrijfsbeheer beslaan ongeveer 30 % van alle lesdagen.

Mens en samenleving

Biologische en biologisch-dynamische landbouw zijn gebaseerd op visies die verder reiken dan enkel de landbouw. Doorheen de opleiding maak je kennis met:

 • historiek van de biologische en BD-landbouwbeweging
 • uitgangspunten
 • grondhoudingen,
 • basiskennis biologisch-dynamische landbouw
 • afzetstrategieën
 • nieuwe eigendoms- en samenwerkingsvormen
 • CSA
 • agro-ecologie
 • landbouw in wereldperspectief
 • ….

De achtergrondvakken vullen ongeveer 20 % in van alle lesdagen.

Aanvullende gegevens