Stages

Het leren ín de beroepspraktijk, naast en met een ervaren boer als ervaringsdeskundige en leermeester, is één van de belangrijkste peilers van deze opleiding. We sluiten hiermee aan bij de lange traditie van het aanleren van een ambachtelijk beroep op de werkvloer (gilden, gezellen, leercontracten) als basis voor écht vakmanschap.

Aantal stagedagen doorheen de opleiding:

  • 1 jaar: 90 dagen (720u)
  • 2 jaar: 180 dagen (1440u)
  • 2,5 jaar: 200 dagen (1600u)

De stages gaan door op gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven. We werken hiervoor samen met ervaren Vlaamse bio-boeren die bereid zijn langdurig stagiair(e)s op hun bedrijf te begeleiden én zichzelf in hun taak als praktijkopleider te bekwamen.

We stellen geen lijst van stagebedrijven ter beschikking, maar geven gepast advies op maat. Een stagebedrijf wordt steeds gekozen in overleg met de leertrajectbegeleider; daarna worden stageovereenkomsten opgemaakt.

Doorheen de opleiding loop je gemiddeld op 2 tot 3 bedrijven stage, soms aangevuld met een korte stage op een ander bedrijf. Aangezien deze leerweg slechts 2,5 jaar duurt, is het van groot belang om in het 1e jaar een volledig landbouwseizoen op hetzelfde bedrijf stage te lopen, zodat je zicht krijgt op het jaarverloop in de landbouw. Het gebeurt ook dat een cursist vanuit een bewuste keuze alle stages op één enkel bedrijf doorloopt.

De meeste stages verlopen onbezoldigd met onkostenvergoeding (verplaatsingen / maaltijden). Slechts in bijzondere gevallen (bijv. wanneer een cursist al langer tewerkgesteld is in de landbouw) komt het voor dat een stage (deels) bezoldigd wordt.

Aanvullende gegevens