Visienota De Landgenoten ‘Geef ruimte aan de boeren van de toekomst’

Bovenste plank visienota De LandgenotenDe Landgenoten, het Vlaams biogrondfonds en verkozen tot dé radicale vernieuwer 2017, heeft een zeer leesbare visienota uitgebracht. Hierin nodigen ze de overheid en alle publieke en private actoren uit om meer en beter werk te maken van een duurzaam beheer van onze commons, met name onze landbouwgronden, de voedingsbodem waarvan wij leven. 

Het document bevat 10 concrete tips voor een beter bodembeheer voor landbouwgronden in Vlaanderen.

Je kan de volledige tekst hier online raadplegen.