Netwerk Natuurlijk Imkeren gelanceerd

Netwerk Natuurlijk Imkeren gelanceerd

film netwerk natuurlijk imkerenOp zaterdag 21 oktober ging voor de 2e maal dit jaar een netwerkdag door voor Natuurlijke Imkers. Het initiatief ging uit van de kerngroep van het nieuwe Netwerk Natuurlijk Imkeren Vlaanderen ism Landwijzer. Een 30-tal aanwezigen vulden het lokaal in De Landpoort in Gent en wisselden geanimeerd uit over een aantal hot items: het werken met verschillende types van behuizing, het belang van de vorm van kast of korf, de eigenschappen van geventileerde en geïsoleerde daken, de varroa-behandeling, ...

Ook werd de werking van het nieuwe netwerk voorgesteld:
• Een kerngroep van een 12-tal leden geeft het netwerk vorm en beschrijft momenteel de elementaire kenmerken van het natuurlijk imkeren in een visietekst,

• een online kaart van Vlaanderen biedt natuurlijk werkende imkers de mogelijkheid om zich aan te melden: zo kunnen ze elkaar contacteren, bijv. ivm het vangen van zwermen of uitwisselen van materiaal,
• de Facebook-pagina Natuurlijk Imkeren wordt al druk geconsulteerd en benut om tips uit te wisselen,
• de website Natuurlijk Imkeren is in opbouw (met extensies .be en .org),
• ook in de toekomst zullen Vlaamse en mogelijk ook regionale Netwerkdagen worden georganiseerd,
• deelname aan 'De Week van de Bij' wordt overwogen,
• er wordt nagedacht over de toekomstige invulling van cursussen (o.a. in samenwerking met Landwijzer).

Hier kan je een filmpje van een volledige kastcontrole in een Warré-kast met geventileerd en geïsoleerd dak bekijken (gemaakt door een cursiste van de Landwijzer-cursus Natuurlijk Imkeren 2017).