Zo ervaren jullie de Landwijzer-communicatie(kanalen), Deel 1: Eerstejaars cursisten

Zo ervaren jullie de Landwijzer-communicatie(kanalen), Deel 1: Eerstejaars cursisten

enq1Vorige maand riepen we op om onze bevraging over de Landwijzer-communicatie(kanalen) in te vullen. Zo hoopten we meer zicht te krijgen op de ervaringen, noden en ideeën van onze (toekomstige) cursisten en mensen uit ons netwerk. Zodat we onze nieuwe website, en de aanpassingen aan onze nieuwsbrief en facebook hierop kunnen afstemmen.

22 eerstejaars cursisten vulden een specifieke korte bevraging in.
Hiernaast kregen we van 36 mensen uit ons netwerk, antwoorden op onze langere online-bevraging.
Velen van hen hebben echt de tijd genomen gedegen te antwoorden op onze open vragen.
Dat waarderen we echt!
Deze keer gaan we graag dieper in op de antwoorden van de eerstejaars cursisten. Bij hen peilden we vooral naar hun eerste kennismaking met en beeld van Landwijzer.

Ze leerden Landwijzer kennen door, ongeveer evenredig verdeeld, (1) een bioboerderij/oud-cursist, (2) vrienden/familie die Landwijzer kennen, (3) surfend op het internet. Twee van hen leerden Landwijzer kennen door een interview met oud-cursist in een tijdschrift.

De website was voor de meesten de eerste echte informatiebron, en het beeld dat ze toen kregen, sluit vrij goed aan bij de realiteit, en vaak ook bij wat ze zelf zoeken/willen, zoals 'vooral praktijkgericht', 'met belangrijke aandacht voor de ontplooiing en ontwikkeling van jezelf als mens/boer' of 'een broeinest van positieve zaken in de landbouw'.
Sommigen onder hen hadden ook deels een ander beeld: 'een zeker geitenwollensok-gehalte', 'je moet al één of andere ervaring in de landbouw hebben' of 'vooral voor boeren in omschakeling'.
Voor velen zijn de ervaringen en getuigenissen van oud-cursisten en huidige cursisten, op een bioboerderij, op de website, in tijdschriften, op een openlesdag, ..., erg belangrijk geweest bij hun beeldvorming en motivatie. Volgens sommigen zouden ze nog meer aanwezig moeten zijn.

Twee maanden na de start van de opleiding, geven de cursisten aan dat de praktijk hun eerder beeld bevestigt. En velen onder hen schrijven dat ze vooral aangenaam verrast zijn dat het leertraject nog sterker praktijkgericht is, hun groei sneller en dieper gaat, de opleiding nog breder (maatschappij), dieper (thema's) en meer divers is, meer lesgevers uit het werkveld komen, de relatie student - lesgever evenwichtiger is, ... dan gedacht.
De 'andere' (foutieve) eerste beelden en ideeën, werden bijgesteld tijdens een info-avond, een openlesdag, of bij de kennismaking met de mede-cursisten.

enq2Ieder van hen beschrijft op een eigen manier waar Landwijzer voor staat. 'Gedrevenheid', 'passie', 'positiviteit', 'zelfontplooiing', 'diepgaande kennisopbouw', 'praktische opleiding', 'verbindende en open organisatie', 'realistische voorbereiding', 'bewustzijn', 'duurzaamheid', 'professioneel', 'gezond boeren', 'verbinding landbouw-maatschappij', en natuurlijk 'bio- en biodynamische landbouw' zijn woorden die vaak terugkomen.

Voor velen was de website de belangrijkste informatiebron voor de start van de opleiding en is de nieuwsbrief nu het meest gelezen kanaal geworden. Ze zijn opvallend tevreden en mild over de Landwijzer-kanalen, de structuur en de informatie die ze er vinden. Al geeft een enkeling ook aan dat de look van de website moderner en dynamischer mag, en de nieuwsbrief niet te openen is op smartphone. En er is vraag naar meer links naar andere organisaties en informatiebronnen, meer uitgebreide getuigenissen van volledige trajecten die mensen aflegden, en meer info over BD voor niet-cursisten op de website, en een actievere facebook met meer relevante niet-Landwijzer-info.
Opmerkingen en ideeën die we zeker meenemen bij de ontwikkeling van onze communicatiekanalen!

Volgende maand gaan we graag verder in op de grote lijnen en boeiende tips uit de betrokken en kritische antwoorden die we kregen van 36 mensen uit ons netwerk, op de lange online vragenlijst.