Edito november

Verborgen delen in de wortels
van het onderbewuste.
Wonderlijke levensvormen
doorspoelen mijn binnenkant.

Een rijke groei verheft mij,
gedachten houden vormen vast,
geven ze door.

De aarde is een geboortehuis
waar nieuw leven geschapen wordt,
aantrekkingskracht
ligt besloten in haar schoot.

Monika Detter

Het meeste wintergraan zal nu wel gezaaid zijn. Voor de "nobele" granen tarwe en spelt zal dat zeker het geval zijn. Voor de uitzaai van rogge is er nog ruim tijd, jammer dat dit heel bijzondere graangewas, dat een weldaad is voor mensenvoeding, dierenvoeder, vruchtwisseling èn bodemleven, zo zeldzaam wordt ...

De tijd waarin het wintergraan onder de aarde ligt en kiemt is een mooie tijd voor bespiegelingen. Het wonder van het leven dat ongezien in het verborgene, aan de binnenkant begint.

Het beeld van de rijke, verheffende groei, vanuit het geboortehuis van de aarde, is zo breed toepasbaar op al wat essentieel is in het leven van de mens. Het is zeker ook van toepassing op wat in heel diverse werkgebieden van het Landwijzer-vormingswerk gebeurt: gedachten worden krachten, krijgen vorm, komen uit het verborgene aan het licht en worden doorgegeven.

Zo was en is het bedoeld: aarde zijn, voedingsbodem, schoot waaraan aantrekkingskracht èn verheffende groei mogen ontspruiten.

Koen Dhoore