Deelnemersverslag BD-Winterconferentie Vlaanderen 2018

BD winter

Dit jaar ging de jaarlijkse BD-winterconferentie door onder de naam 'leven doorgeven' - landbouw als inspiratie voor de samenleving.
Onverwacht, maar ludiek, begon de dag met een mop over een dom blondje en de mooie conclusie om te durven geloven en vertrouwen in 'kaboutertjes' en tegelijk met gezond boerenverstand jezelf en de anderen de juiste vragen te durven stellen.

De werkelijke essentie van landbouw

In de voormiddag werden we verder verwelkomd met enkele boeiende getuigenissen onder de titels: Werken in een rendabel bedrijf (door Johan D'hulster), Handelen tussen boer en klant (door Lode Speleers) en Samenwerken in De Vroente (door Ruben Segers).
Kernwoorden en -ideeën die mij bijblijven zijn samenwerken, hartsverbondenheid, strijdvaardigheid en vrijheid om als boer onze plaats en waardigheid in de maatschappij te bepalen en kracht om onze producten niet te verkopen aan te lage prijzen, maar -na een juiste kostprijsberekening- aan eerlijke prijzen.

Gekoppeld aan dit laatste, kwam dan ook naar voor dat de essentie van landbouw niet voedselproductie is, zoals op het eerste zicht misschien gedacht wordt, maar dat de werkelijke essentie van landbouw zorg is. Diversiteit in gewassen, goede bodemvruchtbaarheid, ecosysteemdiensten voorzien, zorgen voor het milieu en kringlopen sluiten, op een lange en duurzame termijn denken en consumenten bewustmaken en dichterbij de natuur brengen, ... Een bioboer doet vaak zoveel meer naast het produceren van voedsel! En het mag dan ook niet vergeten worden om deze externe kost mee in rekening te brengen.

Stappen in de goede richting

Er liggen grote uitdagingen voor ons klaar: deze wijziging in denkwijze heeft nog een lange weg te gaan in onze maatschappij, net als een economisch model dat start vanuit broederlijkheid (in plaats van een economisch strijdmodel). Al bleek ook uit de gesprekken dat we best wat in handen (mogen durven) hebben. Er ligt nog veel toekomst in samenwerking tussen boeren en er is werk 'aan de winkel' in alle schakels van de keten. De invloed op de bewustwording van de consument aan de hand van info-avonden, nieuwsbrieven, een winkel, onderwijs,... kan alvast een stap in de goede richting zijn. Eén waar ik persoonlijk erg in geloof.

Hierna gingen we een eindje wandelen met één van de deelnemers die we nog niet kenden. De ideale manier om iemand nieuw uit de BD-gemeenschap te leren kennen. Enerzijds wisselden we uit wat volgens ons mocht verdwijnen en wat we graag wilden loslaten. En anderzijds hadden we het over wat we graag zouden laten 'kiemen' en wat mag groeien. Het werd voor mij een boeiend gesprek en een mooie winterse wandeling.

Verbinden met mede-telers en blijven ont-wikkelen

In de namiddag was er verder tijd voor uitwisseling in werkgroepen. Het vinden van en verbinden met mede-telers geeft me het deugddoende gevoel er niet alleen voor te staan.

Dagen zoals deze BD-winterconferentie doen me beseffen hoe dankbaar ik ben met het Landwijzer-leertraject. Naast de beroepstechnische vaardigheden om een goeie boer(in) te worden, krijgen we er zoveel levenswijsheid mee. Het maakt me blij dat er dergelijke bijeenkomsten zijn waar ik na mijn opleiding verder terecht zal kunnen zodat ik mezelf kan blijven ont-wikkelen en kan werken aan persoonlijke groei, voor mezelf, voor mijn bedrijf en voor de hele boerengemeenschap. De BD-conferentie gaf me moed en vertrouwen en dat wens ik ook, met tevens een grote portie trots erbij, alle (bio)boeren en boerinnen toe!

Marieke De Vos