Nieuwsbrief februari 2017

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Leertraject Bio- en BD-landbouw
 • Aankondigingen
  • Inspiratiecursus Agro-Ecologie
 • Landwijzer-praktijkopleiders komen samen
 • Impressies Internationale BD-Winterconferentie, Dornach
 • De Bovenste Plank
 • Extern
  • Aankondigingen
  • Vacatures

Edito

Ik zing van het gras dat samen met mij wordt geboren

op dit vrije moment, de fermenten bezing ik

van kaas, van azijn, de geheime

bloei van de eerste uitzaai, ik bezing

het lied van de melk die, de uiers uit,

wit valt in wit,

ik bezing de groeisels van de veestal,

de verse mest van de grote koeien

met geur waaruit zwermen

blauwe vleugels opvliegen, ik spreek

zonder overgang van wat nu gaande is

met de hommel en zijn honing, met het korstmos

en zijn geluidloze ontkieming:

als ononderbroken tam-tams

luidt het komen en gaan en komen,

de overdracht van leven aan leven

en ik raak geboren, geboren, geboren

met al wat geboren wordt, ik ben één

met het groeien, met het gedempte krioelen

van alles wat om mij heen

zicht voortzet in opeengepakte vochten,

in meeldraden, in tijgers, in sappen.

Pablo Neruda

Zelden een gedicht gelezen dat zo krachtig de hoge werkelijkheid uitdrukt, die als een boog over ons leven gespannen staat : dat wat om ons heen is niet “buiten” is, maar deel is van ons, en wij ook zelf deel zijn van het geheel.

Meteen drukt het ook uit hoe onbeholpen ons weten is, zo lang wij al wat om ons heen gedempt krioelt of roffelend komt en gaat, bezien als “buiten ons”, en het in stukjes en beetjes ontleden. Maar we hebben de vrijheid om anders te weten, te leren en te kennen. Om boven onszelf uit te groeien, in de ons omringende wereld naar binnen te groeien. En zo geboren te geraken met al wat geboren wordt.

Uiteindelijk is dit ook wat we met Landwijzer betrachten, in het bewustzijn dat ook wij daarin soms onbeholpen aan het werk zijn : dat mensen in de landbouw naar binnen groeien, en daarin – in de heel-heid van de landbouw – geboren worden. En zo zichzelf overstijgen. Mens worden aan de landbouw …

Dankjewel Staf (cursist 16de cyclus) om dit mooie gedicht met ons te delen.

Koen Dhoore

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

18A

17A

Gent

18G

17G

 

Aankondigingen

5-daagse ‘Inspiratiecursus Agro-Ecologie’

insp1 insp2

In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen. Er is telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.

De cursus geeft een duidelijk beeld op de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. Dit onder deskundige begeleiding van de bezochte bedrijfsleiders en van de ervaren hoofddocenten van de Landwijzer-opleiding.

In het voorjaar van 2017 gaat de cursus door op:
VR 17/03 - VR 31/03 - VR 21/04 - VR 05/05 – VR 19/05

Lees verder

Landwijzer-praktijkopleiders komen samen

Sinds september 2014 organiseren we het Leertraject biologische en biodynamische landbouw op twee plaatsen in Vlaanderen: in Gent en Antwerpen. In totaal volgen een 70-tal cursisten in 4 groepen dit traject. Samen lopen zij op tientallen bio-bedrijven in Vlaanderen stage.

Om de begeleiding van de stages door de meewerkende stageboeren (onze praktijkopleiders) te ondersteunen, nodigen we hen jaarlijks in de winter uit om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat doen we vanaf dit jaar ook op 2 locaties. Voor de regio Antwerpen-Limburg en oostelijk Vlaams Brabant kwamen we samen op De Baarbeekhoeve bij Mechelen. Voor de regio West- en Oost-Vlaanderen en westelijk Vlaams-Brabant kwamen we samen op onze nieuwe locatie in Gent.

Dit jaar werkten we voor ’t eerst met onze praktijkopleiders dmv intervisie aan de vragen die hen bezig houden. “Hoe kan je constructief kritische feedback geven aan je stagiair?” of “Hoe kan je op een opbouwende manier je stagiair stimuleren om de nodige realiteitszin te ontwikkelen rond zijn/haar eigen toekomstplan in de landbouw?”

Het werden boeiende uitwisselingen met tussendoor tijd voor informele contacten bij de maaltijd.

PO-bijeenkomst

   Praktijkopleidersbijeenkomst Antwerpen                  Praktijkopleidersbijeenkomst Gent

 

Impressies Internationale BD-winterconferentie, Dornach

 

 Dornach1

Dornach2

Vanuit Landwijzer faciliteerden we dit jaar de mogelijkheid om samen te reizen naar het Goetheanum in Dornach (Zwitserland) voor de jaarlijkse internationale winterconferentie van de biodynamische beweging. Het thema was deze keer ‘bodemvruchtbaarheid’ en hoe boeren daaraan werken. Een groep van ruim tien 1e & 2e jaars-cursisten en docenten ging mee en beleefde een inspirerende uitwisseling over de grenzen heen.Door de variatie aan lezingen, workshops en ontmoetingen kon ieder op zijn manier z’n verhouding met de bodem en de biodynamische landbouw ontdekken. We laten je een beetje meeproeven van de inspiratie die dat bracht.

Lees verder

De Bovenste Plank

Het Louis Bolk Instituut heeft recent 2 publicaties uitgegeven over bijen in de landbouw.

Werken aan een bij-vriendelijker platteland

Bijen en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden vanwege bestuiving van veel gewassen. Maar het gaat niet goed met de bijen. Wereldwijd hebben veel wilde bijensoorten het moeilijk. Ook de meest bekende gedomesticeerde bijensoort, de honingbij (Apis mellifera), kampt met grote problemen. Deze brochure geeft achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, bestuiving en hoe we het platteland weer bijvriendelijker kunnen maken. Want bijen leveren de agrarische sector, en dus de maatschappij, een onmisbare “ecosysteemdienst”. Aan de hand van praktische voorbeelden en tips wordt duidelijk welke elementen niet mogen ontbreken voor bijen en wat je zelf kan doen om je landbouwbedrijf bijvriendelijk in te richten.

Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland

Bijenvolken hebben de mens altijd geboeid. Niet alleen vanwege de productie van honing, maar ook door de unieke samenwerking die ze aangaan met elkaar en de verzorging door de imker. In het verleden werden op vrijwel alle boerenbedrijven bijenvolken gehouden. Honingbijen zijn dan ook nauw verbonden met de eerste ontwikkelingen van de landbouw. De afgelopen twee eeuwen is de landbouw echter steeds verder geïndustrialiseerd. Hierdoor is het platteland minder geschikt voor bijenvolken, net als voor boerenlandvogels, zoogdieren en vlinders. Sinds 2011 heeft Odin–imkerij het initiatief genomen om bijenvolken te herintroduceren op een aantal BD-bedrijven. Deze casus is gebruikt om te onderzoeken wat de relatie is tussen bij, boer en burger en wat er gebeurt als er bijenvolken weer onderdeel uitmaken van het bedrijfsorganisme.

bovensteplank

Beide publicaties kunnen hier digitaal gedownload worden.

Extern

Aankondigingen

Vlaams permacultuur-boek verschenenPermacultuurboek

Het gebeurt niet zo vaak dat in Vlaanderen een nieuw boek verschijnt over natuurlijk moestuinieren. Frank Anrijs, die sinds een aantal jaren Yggdrasil in Vissenaken, het oudste permacultuurproject in Vlaanderen, van z’n ouders Piet Anrijs & Lucrèce Roegiers heeft overgenomen, heeft nu 20 jaar ervaring met natuurlijk moestuinieren samengebracht in z’n boek “Zeven stappen naar een natuurlijke moestuin”. Op basis van 7 belangrijke thema’s (7 rode koffers) beschrijft hij zeer aanschouwelijk de praktijk van de natuurlijke moestuin en geeft daarmee een eigen tint aan de permacultuurprincipes.

Bestellen via:

http://www.zevenstappennaareennatuurlijkemoestuin.be/


Boeren met ontzag

BoerenmetontzagIn Nederland werd onlangs het boekje met de titel “Boeren met ontzag” naar 25.000 boeren opgestuurd. Dit boekje geeft aan: (1) waar we als boer en samenleving met de (gangbare) landbouw uit de bocht zijn gevlogen, (2) welke gezonde grenzen daarbij zijn overschreden en (3) wat de perspectieven zijn als we die grenzen in acht nemen. De auteur wil een spiegel voorhouden, roept op tot bezinning en daagt uit tot het nemen van moedige besluiten. Hij spitst zich toe op de situatie in de (Nederlandse) akkerbouw en melkveehouderij. ‘Boeren met Ontzag’ is allereerst gericht op mensen die in en rond de landbouw werkzaam zijn. Maar de boodschap daagt in feite elke lezer uit tot bezinning op de eigen positie en verantwoordelijkheid: hoe kunnen we het boeren in onze omgeving mogelijk maken om binnen gezonde grenzen te werken?

Bestellen via: http://boerenmetontzag.nl/2-bestellen/

Vacatures

Bioboerderij ’t Ambrozijn te Oostkamp (Waardamme) zoekt medewerker

’t Ambrozijn zoekt een medewerker (m/v) met lange termijn perspectief . We zoeken iemand met veel motivatie voor de boerenstiel in al zijn facetten. We zijn een 4-jaar jonge bioboerderij met 2,5 hectare fijne groententeelt met een goed draaiende directe verkoop (3 markten en groentepakketten). Een divers bedrijf resulteert in een diverse jobinhoud. Je werkt als hoofdtaak mee op het veld. Je brengt ook de groentepakketten rond en in de winterperiode ga je mee naar de markt. Op termijn kunnen er doorgroeimogelijkheden zijn.

profiel

Iemand met ervaring in de (bio)landbouw heeft onze voorkeur, maar is niet vereist.
Je hebt de nodige flexibiliteit om goed in teamverband te werken
Je bent enthousiast en sociaal.
Je hebt een goede fysieke conditie
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
In de buurt wonen of komen wonen heeft onze voorkeur.

Voel je je aangesproken? Neem contact op met Jarno Claeys of Christel De Schepper via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0486/230 989 . Meer info op www.tambrozijn.be

Groencomposteerbedrijf in Herent zoekt medewerker

Groencomposteerbedrijf De Winter in Herent zoekt iemand, die graag buitenwerkt en natuur- en milieugezind is, als medewerker voor de groencompostering. Meer info vind je hier of op http://www.groencompost.be/groencompost-vacature.php

VZW Pomona zoekt boer(in) voor boslandbouwproject in het Waasland

Pomona vzw zoekt een landbouwer/coördinator om, samen met de kerngroep van de vereniging, haar coöperatief boslandbouwbedrijf op te starten in de regio Waasland. Naar het voorbeeld van New Forest Farms en Les Compagnons de la Terre, willen we een duurzame manier van voedselproductie opzetten met zoveel mogelijk meerjarige -houtige- planten en de integratie van dieren.

Momenteel zoekt de vereniging grond om de biologische en ecologische boerderij uit te bouwen en samen met één of meerdere landbouwers de activiteiten te ontplooien. Tegen eind 2017 wil Pomona vzw minstens 100 gezinnen betrekken die mee in het verhaal stappen. Die gezinnen zullen ook de investeerders zijn in de boerderij.

Ben jij de toekomstige boer(in)/coördinator die we zoeken? Ben je net zoals Pomona vzw enthousiast over agro-ecologie, agroforestry en innovatie? Heb je de nodige bagage om dit technisch mee uit te werken of de onwrikbare goesting om die expertise te verwerven? Woon je in het Waasland of wil je er komen wonen? Stuur Lieven Bauwens, voorzitter van Pomona vzw, tegen 28 februari 2017, jouw ideeën en een omschrijving van wat je al gedaan hebt rond agro-ecologie in een korte e-mail naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel even voor meer informatie naar 0497/44 33 56.

Tijdens de planningsfase van het project is nog geen verloning mogelijk. Bedoeling is om begin 2018 met de boerderijwerkzaamheden te starten.
Meer weten? www.facebook.com/pomonacoop/

CSA boerderij in Zuid-Nederland zoekt opvolging

BD-CSA-boerderij De Kraanvolgel te Esbeek (onder Tilburg; tegen de Belgische grens) zoekt opvolgers. 
Alle info vind je op de website van Landgilde.
Zie: http://www.landgilde.nl/vraag--aanbod/ondernemers-en-opvolging/18/272/show/

Bedrijfsleider biologische tuinbouw/akkerbouw gezocht

Wij zijn een gangbaar familiebedrijf met oa een akkerbouwtak van ruim 100 ha. Het toekomstplan is om deze tak (gedeeltelijk) om te vormen naar een biologische bedrijfsvoering. Dit willen we doen omdat we er van overtuigd zijn dat deze manier van werken ons beter past en meer toekomstperspectief biedt. De  voordelen van biologische bedrijfsvoering zien wij voornamelijk in betere afzetmogelijkheden van een onderscheidend product, de mogelijkheid om door intensievere teelten (en eventuele verwerking) ervan,  een hogere toegevoegde waarde te creëren en organisatorisch ons bedrijf beter te kunnen structureren.

Wij hechten als bedrijf veel belang aan professionaliteit en kwaliteit. Daarom willen we dan ook gebruik maken van de modernste technieken en teeltmethodes om dit doel te kunnen bereiken.

Om bovenstaande te realiseren zijn wij op zoek naar een bedrijfsleider biologische tuinbouw/akkerbouw.

Lees verder