Nieuwsbrief juni 2017

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Aankondigingen
  • 01/07 | Afstudeerfeest Leertraject Bio- & BD-landbouw
 • Presentaties afstudeerwerken leertraject
 • Starters-bezoeken
 • De Bovenste Plank
  • De Opstand van de Natuur
 • Proficiat aan De Landgenoten
 • Extern
  • Aankondigingen
  • Vacatures

 

Edito

Kennis is niet monolithisch, ze ontstaat door discussie en meningsverschil; ze is niet iets statisch dat je in bezit kunt hebben, maar een open proces. Wie eraan deelneemt moet erop bedacht zijn dat hij zijn eigen positie steeds dient te heroverwegen als een beter argument of een nieuwe ontdekking dat noodzakelijk maakt. Kennis is omstreden en voorlopig. Ze is niet in steen gebeiteld, niet op de berg Sinaï, en ook niet ergens anders, niemand heeft er een monopolie op.

Philipp Blom over de bijdrage van Pierre Bayle (1647 – 1706) aan het denken van zijn tijd

Landwijzer is aan het “oogsten”, om het enigszins oneerbiedig uit te drukken. Met de hoofddocenten genieten we in deze juniweken van wat de tweedejaarscursisten ons teruggeven in hun afstudeerprojecten en in de getuigenissen over hun leertraject.

We geven de cursisten ook feedback, op hun afstudeerwerk, stage, leertraject en leerwegmap. Onvermijdelijk heeft die feedback ook altijd wel ergens iets weg van een oordeel, al is dat niet echt (lees : echt niet) de bedoeling. De feedback maakt deel uit van het proces, of liever het kantelpunt tussen leerprocessen. En hoe meer we de leerprocessen bij de cursisten leggen, hoe meer het ook de onze worden als docenten.

Kennis toetsen doen we van oudsher slechts in beperkte mate. In de biologische landbouw kan je, wellicht meer nog dan elders, ervaren hoe relatief, beperkt en eindig aangeleerde “kennis” is.

Maar het blijft toch verrassend dat die visie op kennis als iets relatiefs, ondertussen al meer dan drie eeuwen oud is. En even verrassend is de vaststelling hoe sterk onze samenleving, ook vandaag nog, driehonderd jaar na de eerste kiemen van de Verlichting, blijft vasthaken aan kennis als iets wat je kan bezitten. En bovendien het toetsen van “hoeveel” je van die kennis “bezit”, als sleutel tot succes blijft beschouwen.

Ondertussen blijkt steeds duidelijker dat de wissels op de toekomst elders liggen. Dat zie je onder meer in de bloeiende bedrijven die Landwijzer-afgestudeerden uit de grond stampen. Ongetwijfeld speelt de landbouwkennis die ze  – al dan niet getoetst – meekregen daarin een rol, maar wezenlijk gaat het om “proceskunde”, de zich dynamisch ontwikkelende landbouwkunst.

Koen Dhoore

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

C18A

C17A

Gent

C18G

C17G

Aankondigingen

01/07 | Afstudeerfeest Leertraject Bio- & BD-landbouw

Zat 1 juli 2017 - vanaf 13.30 u tot in de vroege uurtjes …

Op de Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24 - 2812 Muizen-Mechelen

BaarbeekhoeveProgramma:
13u30: Onthaal
14:00: Presentaties van afstudeerprojecten (met tussendoor pauzes)
17u00: Uitreiking Getuigschriften
18u00: Receptie
18u30: Potluck-maaltijd. Wij zorgen voor brood en drank.
-> Alle gasten brengen 1 gerecht mee, bijv:
•een verse salade (met pasta, rijst, …), veggie of niet
• een groentetaart, …
•broodbeleg (groentenbeleg, kaas, zoet, charcuterie, …),
•een heerlijk dessert
• ……
20u00: bijpraten bij een muzikale noot en een hartverwarmend vuur
of dansen op swingende deuntjes 
Einde: als de bar leeg is, het vuur gedoofd en het laatste woord gezegd …

Inschrijven: Meld je hier aan.

Wegbeschrijving:

Lees verder

Presentaties afstudeerwerken leertraject

afstudeerwerkpresentaties

Onze huidige 2e jaars cursisten studeren bijna af. De presentaties van hun afstudeerwerken zijn ondertussen afgelopen in Gent en gaan de komende 2 weken door in Antwerpen. En er staan weer boeiende, nieuwe projecten in de steigers!

Dat gaat van een bedrijfsovername op een bestaand bio-bedrijf tot de opstart van een nieuwe zelfoogst-CSA. Van de toevoeging van een nieuwe bedrijfstak met bessen en bloemen op een bestaand groentebedrijf tot een uitgekiend bedrijfsplan voor een klein gemengd bedrijf (3 ha) waarvoor enkel nog grond moet gevonden worden. Het blijft telkens weer verbazen hoe onze cursisten er in 2 jaar tijd in slagen zich als nieuwe boeren om en bij te scholen zodat ze in staat zijn om professioneel te starten in de bio-landbouw; en daar zowel vernieuwing als continuïteit te brengen.

Wil je graag een bloemlezing van deze nieuwe projecten meemaken? Kom dan naar het afstudeerfeest op Zat 1 juli vanaf 13u30 op de Baarbeekhoeve in Muizen bij Mechelen.

Starters-bezoeken

Aan het eind van hun leertraject gaan onze 2e jaars cursisten op bezoek bij bio-bedrijven die nog niet zo lang geleden opgestart zijn; vaak zijn dat zelf ook oud-Landwijzer-cursisten. Dit jaar ging één van die bezoeken door op ‘Kiemkracht’, het bedrijf van Klaas Ysebaert in Avelgem. Hij was vorige herfst nog de winnaar van de innovatieprijs voor zijn zelf-ontworpen E-weeder, aangedreven op elektriciteit die met een zonnepaneel wordt opgewekt. Dit werktuig laat toe om met een lichte constructie teeltbedden te schoffelen en is ook bruikbaar als ligbed om te planten of te wieden. De afstuderende cursisten konden er o.a. zelf de E-weeder testen. 

Startersbezoeken1

Een tweede bezoek ging door op Stoppel bij Poperinge, waar Fien De Schacht sinds enkele jaren een klein gemengd bedrijf uitbaat. De zorg die er besteed wordt aan de kwaliteit van de producten en de inkleding van het landschap, de gebouwen en het erf, viel hier duidelijk op. Ook Fien is een oud-cursiste en prijkt op één van de portretten die we momenteel verspreiden als promotie voor het Leertraject; dat bestaat dit jaar 20 jaar en is sinds vorig jaar verlengd tot een modulair traject van 2,5 jaar.

Startersbezoeken2

De Bovenste Plank

De Opstand van de Natuur

cover“Niet alleen in de Nederlanden waren rivieren en grachten veranderd in een ijzig podium. Op de Theems lag tot voorbij Londen zo’n dikke laag ijs dat er marktkraampjes op het ijs konden worden gezet; de Franse koning Hendrik IV ontwaakte op een ochtend met een baard die vol zat met ijs; de wijn bevroor in de vaten; in Oost-Europa vielen vogels, in hun vlucht bevroren, op de harde aarde; en delen van Italië en Spanje waren ondergesneeuwd. Europa was een ijzig rijk.”

Aan het einde van de zestiende eeuw werd Europa getroffen door een ‘kleine ijstijd’, die duurde tot het begin van de achttiende eeuw. De gemiddelde temperatuur daalde enkele graden, de winters werden koud en lang, rivieren en meren bevroren en de zomers waren onstuimig, met extreme stormen en onweer.

Overal mislukten oogsten en leden mensen honger en kou. Niet alleen boeren maar ook landeigenaren raakten verarmd. Het agrarische, feodale fundament van Europa brokkelde af en er ontstonden nieuwe vormen van economische activiteit in de steden.  Met de opkomst van de stedelijke, industriële samenleving kwam ook een nieuwe vorm van denken op : de verlichting was geboren.

Lees verder

Proficiat aan De Landgenoten!

landgenotenZowel de jury als het publiek vonden dat de meest radicale vernieuwers van 2017 Stichting en Coöperatie De Landgenoten zijn. Dat is een opsteker. Als Vlaams Biogrondfonds heeft De Landgenoten zowel de visie als de praktijk van het gemeengoed van landbouwgrond (weer) op de kaart gezet. De ‘Commons’ zoals men het ondertussen vaak noemt. Het gaat daarbij om alles wat we eigenlijk gemeenschappelijk zouden moeten bezitten en beheren. Niet in het minst de levende bodem die ons voedt.

Toen we in november 2009 met een 20-tal mensen samen kwamen in Antwerpen om er te luisteren naar het verhaal van Sjoerd Wartena, een man van Nederlandse afkomst, die in Frankrijk de voortrekker werd van het succesvolle biogrondfonds ‘Terre de Liens’, konden we niet vermoeden dat 8 jaar later onze Vlaamse tegenhanger zo positief in de publieke belangstelling zou komen.

Landwijzer was zelf mede voortrekker van dit initiatief en werkte tussen 2010 en 2014 heel actief mee aan de voorbereidingen voor de oprichting van de Stichting en de Coöperatie. Voor nieuwe boeren die doorgaans heel moeilijk toegang krijgen tot landbouwgrond, is dit initiatief een concrete hulp. Onze afstuderende cursisten vormen dan ook een belangrijk deel van de boeren die geholpen worden door De Landgenoten. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn!

Extern

Aankondigingen

Vzw Aardewerk organiseert naar goede gewoonte van 2 tot 8 augustus een zomerweek in de Ardennen met dit jaar als thema: “Over GGO-patatten, landbouwwetenschap en politiek”. Er wordt gewerkt rond vragen als:
Hoe is het gesteld met de landbouw- en voedselwetenschappen? Hoe worden onderzoeksvragen bepaald? Waarom zet men zo sterk in op technologie? Wat is de rol van private bedrijven en van korte termijn politiek hierin? Op welke manier bepalen (hun) denkkaders mee hoe landbouw- en voedselsystemen vorm krijgen? Waarom bestaat er nog altijd controverse over genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)? Welke argumenten pleiten voor en tegen het gebruik ervan? En welke inspiratie vinden we in de wereldwijde beweging tégen industriële en vóór agro-ecologische landbouw?
Alle info vind je hier.

Vacatures

De Landgenoten & De Ideale Woning zoeken boer voor grond in Wijnegem

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning start met het project Werve Hoef in Wijnegem. De komende jaren wordt er een sociale woonwijk gebouwd voor een 300-tal gezinnen, waarin ze ruimte willen maken voor lokale biolandbouw met een meerwaarde voor de bewoners van de wijk. Daarom gaan ze samen met De Landgenoten op zoek naar een bioboer die de grond wil bewerken. Het gaat om ca. 2 hectare akkergrond, verdeeld over verschillende percelen: twee rechthoekige percelen van elk 0,5 ha, 2 trapezia van elk ca. 0,5 ha en 2 kleine rechthoekjes van samen 0,15 ha. Ook het gebruik van een bedrijfsgebouw is bespreekbaar.

vacature-landgenoten

Heb je interesse om deze grond in gebruik te nemen via De Landgenoten? Meld je aan via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , ten laatste op 22 juni 2017. Een plaatsbezoek is gepland in de week van 26 juni. Indienen projectvoorstel tegen 31 juli.

Voor meer info download hier de projectomschrijving.

CVBA De Vroente zoekt mede-uitbater (3/5 VTE) voor groentemarkt te Gent

Voor de verkoop in de overdekte groentemarkt aan de Lousbergkaai te Gent zoekt de coöperatie De Vroente, een samenwerkingsverband van 3 Oost-Vlaamse biodynamische bedrijven, een mede-uitbater (-ster), naast 3 andere collega’s, vanaf bij voorkeur midden juli. Alle info vind je hier.

Kleinschalige woongemeenschap (in spé) zoekt bioboer

In Kortessem (het mooie Haspengouw), rustig gelegen aan de rand van de appelboomgaarden en toch vlakbij veel voorzieningen, zoeken we een kleine woongemeenschap te realiseren. De bedoeling is om wonen en werken te combineren in een coöperatieve woongemeenschap waar plaats is voor enkele ha bio-groenten & fruit, een sociaal luik, een co-working plaats, een rustpunt en catering voor zachte weggebruikers, overnachtingsmogelijkheden, ruimte voor workshops en culturele activiteiten,.... We hebben een pand op het oog dat zich uitstrekt over 3 ha. We hebben dus nog wat mensen nodig, o.a. een inwonende bioboer! Heb je interesse in de streek, in de landbouwactiviteiten, het sociale luik, een bescheiden horeca uitbating, in ons ? … Wil je graag onze visie en plannen kennen? Laat het graag weten via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Biotuinbouwbedrijf Kempengoud zoekt vennoot-opvolger

Het biotuinbouwbedrijf Kempengoud zoekt een vennoot-opvolger om het gezonde bedrijf verder uit te bouwen. Er is een prima draaiende veldwinkel en er zijn nog groeimogelijkheden in de korte keten via winkels en voedselteams. Op 2 ha worden een 50-tal soorten groenten en fruit geteeld meestal voor rechtstreekse verkoop in de eigen winkel en ook voor levering aan winkels in de buurgemeenten. Contact: Jules Dhooghe 0477 45 29 83 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (www.kempengoud.be).

Partners gezocht voor duurzame plantenkwekerij te Leuven

Ik ben leerkracht van beroep en zou graag in bijberoep een duurzame plantenkwekerij opstarten te Leuven. Ik werk uit idealisme (respect voor eerlijke voeding, geen geforceerde planten, korte keten, toekomst volgende generaties,…), om dichter bij de praktijk te staan en zo gerichter les te kunnen geven. Ik ben op zoek naar partners voor mijn project.

Lees verder

Coördinator lokaal voedselnetwerk (“Buurderij”) gezocht

Boeren & Buren is een korte keten-netwerk dat producenten en consumenten samenbrengt. In 2011 werd het in Frankrijk opgericht om de lokale landbouw te ondersteunen met een handig webplatform. Via boerenenburen.be kan je rechtstreeks bestellen bij boeren uit jouw streek. Vervolgens komt iedereen wekelijks samen op de “Buurderij”, waar je de vooraf online bestelde producten persoonlijk van de boeren ontvangt. Zo leer je als Buur de mensen achter je voedsel kennen, weet je hoe het geproduceerd wordt, en ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten. In juni viert Boeren & Buren het tweejarig bestaan in Vlaanderen, met al 35 open Buurderijen.

Nog geen Buurderij in jouw buurt? Zelf een (extra) afzetkanaal opzetten met en voor Boeren? We zijn op zoek naar lokale initiatiefnemers, die mee het netwerk willen uitbreiden door een Buurderij te openen in hun eigen buurt. Je gaat op zoek naar een geschikte locatie en brengt producenten en buren op een leuke manier samen. Je bent het gezicht en aanspreekpunt tijdens de wekelijkse Buurderij-bijeenkomst en brengt “leven in de Buurderij”. Het ideale project voor wie gepassioneerd met lokale landbouw bezig is en wat tijd extra heeft.

Interesse of vragen?
Contacteer dan Guido via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0468 24 76 86. Hier vind je meer info en leuke video’s. De volledige oproep vind je hier.

Bodemkundige Dienst van België zoekt tijdelijke staalnemers

De Bodemkundige Dienst van België is op zoek naar meerdere tijdelijke staalnemers voor de periode 1 okt – 15 nov. De volledige vacature kan je hier bekijken.

Origin'O zoekt winkelbediendes

Bioketen Origin’O breidt fors uit en zoekt daarom geëngageerde winkelbedienden met een hart voor bio. Voor onze winkels in Leuven, Roeselare, Waregem, Brussel, Hasselt en Aalst zijn we dringend op zoek naar mensen (m/v) met passie voor biovoeding. We zoeken mensen in diverse rollen en flexibele tijdsroosters. Je kan de uitgebreide vacatures op onze website terugvinden: http://origino.be/nl/vacatures/ .

Biotuinbouwbedrijf De Kollebloem zoekt seizoensarbeider

De Kollebloem cvba zoekt een seizoensarbeider met ervaring en affiniteit met de biologische landbouw.

Contact:
De Kollebloem CVBA, Doornstraat 30 9550 Sint-Lievens-Esse
054 34 36 82
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boerderij te koop in Aubenton, Frankrijk

Een boerderij met 15ha landbouwgrond staat te koop in Aubenton, net over de Franse grens. Voor meer nformatie, neem contact op met J. Wauters: 0470/354338.