Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief

 • Edito
 • Leertraject Bio & BD-landbouw
 • Aankondigingen
  • Info-avonden leertraject
 • Foto van de maand
 • Agro-Ecologie is hip!
 • Extern
  • Aankondigingen
  • Vacatures

Edito

’t Oude jaar is vergangen,

vergangen is ‘t, vergangen.

Het nieuw komt aan, het nieuw komt aan !

‘k Zie de dagen in het oosten staan.

 

Me dunkt ik hoor ’t haantje kraaien,

ja kraaien is het, kraaien.

Zijn vleugels slaan, zijn vleugels slaan !

‘k Zie de dagen in het oosten staan.

 

‘k Sta er hier al voor dit huis,

in sneeuw en kou, in sneeuw en kou …

Ik wille er naar huis toe gaan.

‘k Zie de dagen in het oosten staan.

Een nogal vreemd gedicht, zo op het eerste gezicht. Het is eigenlijk een liedje, en het is vermoedelijk oer-oud. Het werd in de 19de eeuw door verschillende volkskundigen opgetekend “uit de volksmond” zoals men toen zei. Het werd toen nog vaak gezongen in Dessel en Boechout.

De ondertoon is al even vreemd : een wondere mengeling van weemoed en hoop. Van “naar huis” willen en naar “de toekomst” willen. Velen onder ons zullen daarbij zeker iets herkenbaars in hun binnenste voelen trillen, zonder daar woorden aan te kunnen geven …

Ook op Landwijzer is dit liedje van toepassing. Niet dat we ooit in sneeuw en kou zijn blijven buitenstaan, we vonden steeds barmhartig en warm-hartig onderdak bij bevriende organisaties. Maar nu willen we wel eens naar huis toe gaan. In de eerste weken van het nieuwe jaar is het zover, dan nemen we onze intrek in ons eigen huis in Gent.

Het nieuwe jaar wordt een feestelijk jaar. Met deze editie sluiten we de tiende jaargang af van onze digitale nieuwsbrief, en kijken we al even over de jaardrempel heen naar ons twintigjarig bestaan.

Maar ook in de buitenwereld zien we de dagen in het oosten staan. Aan alles kan je voelen dat niet enkel een jaar maar ook een tijdperk wordt afgesloten. Dat “het oude” vergangen is, en “het nieuwe” doorbreekt.

Om maar enkele voorbeelden te noemen : van de vele – bijna niet bij te houden – initiatieven die agro-ecologie in de schijnwerpers plaatsen, over de Euro-parlementariërs die een studiedag bijeenroepen over de toegang tot landbouwgrond, tot ons eigen parlement dat zich kamerbreed, meerderheid én oppositie, voorneemt om elke (u leest het goed) verdere aanslag op de open ruimte te verhinderen.

Ik weet niet hoe u daarnaar kijkt, maar ik zie de dagen in het oosten staan.

Koen Dhoore

Leertraject Bio & BD-landbouw

Maandelijks ontvangen de cursisten per post een gedetailleerd lesprogramma met alle concrete gegevens en praktische afspraken. Wie als praktijkopleider of gastdocent, of gewoon uit interesse over hun schouder wil meekijken, kan hier lezen wat deze maand aan bod komt, en wie daarover lesgeeft. Onvoorziene wijzigingen in het programma zijn steeds mogelijk. Deelnemers worden hiervan rechtstreeks zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Antwerpen

18A

17A

Gent

18G

17G

Aankondigingen

Info-avonden leertraject

De info-avonden voor het leertraject Bio & BD-landbouw gaan binnenkort opnieuw van start.

In Antwerpen op 13/12, 14/02, 28/03, 02/05 en 13/06.
In Gent op 12/01, 16/03, 18/04 en 18/05.

Inschrijven kan via de website (http://www.landwijzer.be/leertraject).

Foto van de maand

Foto1

Foto2 

De laatste bloemen zijn geoogst, de knollen van de Dahlia's zijn uit de grond.. de winter mag beginnen!

Marieke De Vos - Stagiaire Fleur-Couleur

Agro-Ecologie is hip!

Het begrip Agro-Ecologie is aan een flinke opmars bezig in de ‘likes’ en ‘hits’. Daar waar biologische landbouw nog steeds bij heel wat gevestigde instellingen en actoren in en rond de landbouwsector ‘gevoelig’ ligt, lijkt agro-ecologie als visie en praktijk voor steeds meer betrokkenen interessant en zelfs nieuw!

Laten we toch even opmerken dat de biologische landbouwbeweging in Europa over enkele jaren z’n 100-jarig bestaan viert en dat ook in Vlaanderen ondertussen al ruim 40 à 45 jaar biolandbouw voorkomt. Maar juist het duidelijk omschreven kader van de biolandbouw met, sinds de jaren ’90, een wettelijke (EU) basis, lijkt vele gevestigde actoren af te schrikken. Niet in het minst omdat de biobeweging, en bijgevolg ook de biowetgeving, niet enkel zeer duidelijk is als het gaat over de inzet van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen, maar ook over de inzet van biotechnologie : in de biolandbouw is er geen plaats voor en ook geen nood aan GGO’s in de breedste zin van het woord.

En dat is de Vlaamse agro-kenniswereld een doorn in het oog. Want net daarop hebben agrarische proefcentra, kennisinstellingen, hogescholen, universiteiten, ILVO en VIB al geruime tijd hoopvol ingezet en er heel wat middelen in geïnvesteerd. Dat was volgens hen de toekomst ….

Maar wie kiest voor biolandbouw moet ook zijn/haar gevestigde paradigma’s omgooien, want biolandbouw vertrekt vanuit een systeemdenken en niet vanuit het klassieke ‘één-op-één’ denken of ‘symptoombestrijding’. Biolandbouw gaat uit van de kracht van een ecosysteem en niet van de input van chemie, technologie of éénzijdige ‘veredeling’.

Juist daarom is de toenemend aandacht voor agro-ecologie tegelijk hoopgevend én verontrustend. Want in essentie onderschrijft de agro-ecologische beweging dezelfde uitgangspunten. Maar door het ontbreken van een vaste definitie of een wettelijk kader, is het mogelijk om met het agro-ecologisch gedachtegoed te flirten en tegelijk te beweren dat je die doelstellingen juist des te meer kan en zal bereiken mét de inzet van biotechnologie, high-tech oplossingen en symptoombenaderingen. Moeten we ons verheugen of bezorgen? Boer let op je kippen, de vos is in de buurt. Laten we erover waken dat de afwezigheid van een wettelijke definitie van agro-ecologische landbouw niet leidt tot een uitholling zoals we dat hebben beleefd met het begrip ‘duurzaamheid’.

De agro-ecologische beweging heeft het potentieel om, juist door de afwezigheid van een wettelijke definitie, veel ruimer te denken over ecologie in de landbouw en veel sneller te evolueren daarin. En zo, óók voor de biolandbouw, een voortrekkersrol op te nemen. Maar dan moeten de uitgangspunten wel duidelijk blijven en valt recuperatie door instanties die de oude paradigma’s blijven hanteren, ten stelligste te vermijden.

Maar laten we de groeiende aandacht voor agro-ecologie positief benaderen en blij zijn met de  belangstelling. Juist daarom is ook de lezing die onlangs gegeven werd door een internationaal vermaard voorstander van agro-ecologie op de Gentse Universiteit, Faculteit Biologie, een heuglijk feit. Voor sommige studenten en professoren was het wellicht confronterend, maar juist in de academische wereld is de nood aan nieuwe systemische inzichten rond landbouw meer dan ooit noodzakelijk.

Enkele van onze cursisten waren erbij en één van hen zorgde voor een boeiend verslag.

Lees het!

Geert iserbyt

Extern

Aankondigingen

Verslag lezing Prof Dr Hans Herren – Universiteit Gent, Faculteit Biologie

22 november 2016, een mooie najaarsavond in Gent, campus Ledeganck, vakgroep Biologie. In auditorium 2 komen een paar honderd studenten biologie, biotechnologie -sommige vrijwillig, sommige verplicht- en anderen naar een lezing over agro-ecologie. De gastspreker is voor de meesten waarschijnlijk een nobele onbekende (maar niet lang meer J) die al van bij z’n eerste zinnen zijn visie op de ‘gangbare’ landbouw scherpstelt (quote): ‘synthetic nitrogen is absolutely the dumbest invention ever introduced in agriculture’ (even rustig herlezen kan helpen…), ‘GMO’s offer no contribution to the current problems in agriculture’, en tot slot -als verontschuldiging of als ironische ‘aanmoediging’-: ‘My generation created the problems, you’re gonna solve them’. Een mooie intro, zo onder studenten, vonden wij...

Lees verder

9-10 dec: Agro-Ecology in Action

aeiaOp Vr 9 en Zat 10 dec gaat in Brussel een grote nationale conferentie door rond agro-ecologie. Op het programma staan diverse lezingen, workshops, fora, voorstellingen van initiatieven, boerenmaaltijden, een film & thearterstuk en een afsluitend forum met beleidsaanbevelingen. ‘The place to be’ voor ieder die iets doet of wil met agro-ecologie in Vlaanderen & Wallonië.
Meer info & inschrijvingen op:
http://www.agroecologyinaction.be/spip.php?rubrique3

07 dec: Conferentie Toegang tot landbouwgrond in Europa

Conference twitter NL-1Speculatie op landbouwgrond en schaalvergroting vormen in toenemende mate een bedreiging voor kleine en middelgrote familiale landbouwbedrijven en voor startende boeren. De hoge kostprijs maakt het moeilijk voor boeren om toegang te krijgen tot landbouwgrond. Tegelijk kopen investeerders grote stukken land op, soms door gebruik te maken van achterpoortjes in de wet. Landbouwgrond wordt hierdoor een 'commodity', waar op wereldschaal in gehandeld wordt, en voorwerp van financiële speculatie.

Dit initiatief brengt boeren, ngo's, onderzoekers en overheden uit verschillende Europese landen samen om de situatie te analyseren en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Het volledige programma en alle inschrijvingsmodaliteiten zijn te vinden op: www.greens-efa.eu/toegang-tot-landbouwgrond-voor-boeren-in-de-eu-16259.html

Zorgboerderij ter beschikking te Oudenaarde

Men zoekt iemand die een hoeve te Oudenaarde wil uitbouwen tot een zorgboerderij met begeleiding. Dit gebeurt in samenwerking met een bestaande zorgboerderij. 

Verdere info vind je hier. Contact via www.oost-vlaamse-zorgboerderij.be.

Vacatures

Bedrijf in Ranst zoekt medewerk(st)er voor bioteelt van kruiden, groenten en bloemen (30 u/week)

Alhiers bvba is een bedrijf actief in de productie van brood & patisserieproducten / alcoholische dranken / kruiden, groenten en bloemen. Voor deze laatste afdeling zoeken wij een vaste medewerker.

We hebben een 3 ha grote hoogstamboomgaard met vele soorten appels, peren, pruimen, kersen, perzikken. Allemaal oude vlaamse soorten.  Tussen de bomen telen wij een heel assortiment aan kruiden die gebruikt worden in onze productie van alcoholische dranken. In de lente en de zomer hebben we tevens een assortiment eetbare bloemen die door restaurants gekocht worden om borden te versieren. We telen ook groenten zowel in open lucht als in een serre. Het gaat om klassiekers als wortel, prei, ui, kolen, selder, knolselder, pastinaak,....

Momenteel schakelen we deze boomgaard om naar Bio. We hopen dit label in 2017 te bekomen. We voldoen immers aan de vereiste criteria (de resultaten van de bodemonderzoeken geven aan dat onze bodem 100% bio conform is).

Alhiers bvba zoekt momenteel een medewerker om deze activiteiten verder te professionaliseren. De volledige vacature vind je hier.

Certisys zoekt een controleur voor de regio West-Vlaanderen - Henegouwen

CERTISYS, controle- en certificatieorgaan erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, speelt reeds sinds 30 jaar een actieve pioniersrol in de biocontrole in België.

Onze Controle afdeling is op zoek naar een Controleur/Auditeur voor de regio West Vlaanderen – Henegouwen (M/V)

Uw functie:

 • Het uitvoeren van audits in de bio landbouw en verwerkende bio sector in en rond uw streek.

 • U bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de audits, de planning, opstellen van auditverslagen en staalnames.

 • U werkt in team met de andere auditeurs, de technische assistenten en de verantwoordelijke van de controledienst.

Lees verder

De steinerschool in Gent zoekt een vakleerkracht tuinbouw (m/v/x)

De steinerschool in Gent heeft een vacature vakleerkracht tuinbouw (m/v/x) voor een interimopdracht van 16 uren (in de lagere en middelbare school) vanaf 1 december 2016 tot het einde van het schooljaar.

Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme voor het vak tuinbouw en de steinerpedagogie, leerlingen het tuinieren wil bijbrengen.

De school voorziet begeleiding, maar verwacht dat de kandidaat zelfstandig de opdracht kan waarmaken.

Op donderdag vergaderen we met alle leraren. De vergadering maakt deel uit van de opdracht; alsook het vieren van de jaarfeesten, de opendeurdagen, … 

Samenwerking met collega’s is een inherente vereiste bij deze opdracht.

De volledige vacature vind je hier.

Volkscoöperatieve Buitengoed zoekt Boer(in)

De Volkscoöperatieve Buitengoed uit Oostende zoekt een enthousiaste creatieve boerin of boer om binnen de coöperatieve nieuwe projecten rond stadslandbouw uit te bouwen. Naast de bestaande CSA Pluktuin denken we o.a. aan het kweken van kleinvee (scharrelvarkens, pluimvee, konijnen) en het opstarten van een CSA Bloemenpluktuin.

Je werkt binnen het team van de Volkscoöperatieve waar je collega wordt van Alexander (CSA Biopluktuin), Levi (Vesche Vis) en Hans, Roselien en Donovan van de Kinderboerderij de Lange Schuur.

Wij bieden je een arbeidscontract van onbepaalde duur.

Info over de Volkscoöperatieve Buitengoed op www.buitengoed.be

Interesse? Neem contact met Buitengoed via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via Guido Vandenbroucke  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.