Over ons

Onze missie en visie zijn gericht op kwalitatieve biologische landbouw. We werken aan biologische en biologisch-dynamische landbouw en voeding op basis van 5 duurzaamheidspijlers en erkennen daarbij een gelaagdheid in de biologische beweging.

Landwijzer werd opgericht in 1997 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot gespecialiseerd kennis- en vormingscentrum voor de bio-sector in Vlaanderen.

Ons klein maar gedreven team telt 4 medewerkers, ondersteund door een actief bestuur. Daarnaast werken we freelance samen met ervaringsdeskundigen als lesgevers, praktijkopleiders en adviseurs. We onderhouden tevens goede relaties met diverse partners in binnen- en buitenland.

Landwijzer is erkend als Algemeen Vormingscentrum voor de biologische landbouw door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen.