Onze Relaties

 


 

De voornaamste relaties, die deel uitmaken van ons netwerk, zijn:

 

Bio-boeren & ervaringsdeskundigen

We staan in contact met een uitgebreid netwerk van ervaren bio-boeren (praktijkopleiders) en deskundigen (docenten) in allerlei deelgebieden van de biologische landbouw.

 

BioForum Vlaanderen

Landwijzer is lid van de Vlaamse koepelorganisatie BioForum. We zijn vertegenwoordigd in het bestuur als gespecialiseerde kennisinstelling biologische landbouw. BioForum Vlaanderen vzw is de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding. Zij vertegenwoordigen in Vlaanderen ongeveer duizend biologische ondernemers: landbouwers, verwerkers, verkooppunten en foodservices. BioForum Vlaanderen doet aan belangenverdediging en dienstverlening voor de biologische ondernemers, werkt aan de groei van de sector en communiceert naar het grote publiek over bio. Het Landwijzer-kantoor maakt deel uit van het kantoorcomplex van Bioforum in Antwerpen.

www.bioforumvlaanderen.be (Voor producenten, verwerkers, verkooppunten en foodservices uit de biosector)
www.biomijnnatuur.be/
 (Voor consumenten)

 

Vlaamse overheid, ADLO & algemene landbouwvormingscentra

Landwijzer is erkend als Algemeen Vormingscentrum voor de biologische landbouw door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO). De Administratie duurzame landbouwontwikkeling subsidieert de naschoolse landbouwvorming in Vlaanderen en erkent daartoe Algemene, Gewestelijke en Hobby landbouwvormingscentra. Enkel erkende Algemene Vormingscentra kunnen naschoolse starters- of installatiecursussen in de landbouw organiseren. De overige Algemene Vormingscentra zijn: NCBL – Leuven (Boerenbond), NAC – Roeselare (Algemeen Boeren-Syndicaat) en PCLT – Roeselare (Landbouwpraktijkcentrum). Periodiek vindt overleg plaats tussen deze Algemene centra en de ADLO.

lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=147

 

Andere bio-opleidingcentra

We hebben goede banden met het biologisch-dynamisch opleidingscentrum Warmonderhof in Nederland.. In eigen land houden we contact met CRABE, dat in Wallonië opleiding in de biologische landbouw organiseert. Verder houden we contact met buitenlandse zusterorganisaties en opleidingsinstellingen. Zo hebben we o.a. uitwisselingen met Duitse opleidingen.

Biologisch-Dynamische Landbouwbeweging

Vanuit onze betrokkenheid bij de impuls van de biologisch-dynamische landbouw onderhouden we actieve contacten met de BD-vereniging en Stichting Demeter in Nederland. Via deze kanalen staan we ook in contact met de internationale BD-beweging.

www.bdvereniging.nl - www.stichtingdemeter.nl

 

CSA-Netwerk

We steunen actief het CSA-netwerk dat CSA-bedrijven in Vlaanderen verenigt. We hechten veel belang aan de verdere ontwikkeling van dit model omdat het een vernieuwende impuls geeft op economisch vlak en tevens de toegang van nieuwe boeren tot de landbouw vergemakkelijkt.

www.csa-netwerk.be 

 

De Vroente

We ondersteunen de werking van De Vroente, het vernieuwend samenwerkingsverband van 3 Oost-Vlaamse biologisch-dynamische bedrijven (De Kollebloem, De Zonnekouter & Ourobouros). De vergaande vorm van samenwerking die zij realiseren beschouwen we als een model voor de hele sector.

www.vroente.be

 

Land-in-Zicht

We dragen vzw en stichting Land-in-Zicht een warm hart toe en werken mee aan visie-ontwikkeling rond nieuwe eigendomsstructuren voor landbouwgrond en –bedrijven.

www.land-in-zicht.be 

 

Biogrondfonds

We hebben actief meegewerkt aan het ontstaan van het Biogrondfonds in Vlaanderen. Gedurende ruim 2 jaar hebben we het vooronderzoek helpen vormgeven en bijgedragen aan de ontwikkeling van een breed draagvlak voor dit vernieuwende initiatief op het vlak van grondeigendom en grondbeheer in de landbouw.

www.biogrondfonds.be