Praktisch

StatuutWaar?Wanneer?

Statuut

  • Je kan dit leertraject volgen als student (< 25 jr), maar hou er rekening mee dat niet elk kinderbijslagfonds de opleiding erkent en je verder kindergeld zal uitkeren.
  • Je kan dit leertraject combineren met een beperkte tewerkstelling zoals een halftijdse job , een zelfstandige activiteit in bijberoep, seizoens- of interim-arbeid in de landbouw (telt niet mee als stage).
  • Je kan dit leertraject ook doorlopen in een periode van tijdskrediet, loopbaanonderbreking, werkloosheid, …
  • Deze opleiding kan in geen geval dienst doen als een therapeutisch proces en is ook niet geschikt voor mensen die in een ziekteperiode verkeren.
  • Voor elk van bovenstaande gevallen geldt: informeer je goed op voorhand bij ons en bij de betrokken instellingen.

Waar?

De lesdagen worden op 2 plaatsen in Vlaanderen georganiseerd: Antwerpen en Gent.

Je schrijft je in voor één van de 2 locaties.

In Antwerpen gaan de lessen door in een vormingscentrum in de buurt van station Antwerpen-Berchem.

In Gent gaan de lessen door in de leslokalen van Landwijzer vlakbij station Gent-Dampoort.

Bij bedrijfsbezoeken en lesdagen op landbouwbedrijven (in heel Vlaanderen) wordt het vervoer geregeld via carpooling met eigen voertuigen van de cursisten.

De stages gaan door bij ervaren bio-boeren in heel Vlaanderen waarmee Landwijzer samen werkt. Ook stages in Wallonië of Zuid-Nederland zijn voor een deel van de stagetijd mogelijk, maar de stages (60 dagen) in het kader van de starterscursus moeten wel verplicht binnen het Vlaams gewest plaatsvinden.

De keuze van het stagebedrijf gebeurt steeds in overleg met de leertrajectbegeleider. 

Wanneer?

Lesdagen

Er zijn ongeveer 95 les- en excursiedagen gespreid over 2,5 jaar:

  • De lessen gaan door op maandag tijdens de schoolweken (schoolritme in Vlaanderen). Wanneer een lesdag op een feestdag valt (bijv. paas- of pinkstermaandag), wordt de lesdag verplaatst naar dinsdag.
  • In september van het 1e jaar zijn er 3 tweedaagse lesblokken (ma & di) zodat op korte tijd een basis wordt gelegd voor de start van de stage. Verder gaat doorheen de opleiding nog 2x een tweedaagse door (ma & di): zowel in het voorjaar van het 1e als het 2e jaar (maart-april).
  • Vanaf oktober start voor de 1e jaars het normale ritme met wekelijkse lesdag op maandag + 2 à 3 stagedagen/week; dit loopt zo door in het 2e jaar
  • In de zomer tussen het 1e en 2e jaar gaat een 7-daagse buitenlandse excursie door (van zondag t/m zaterdag).

Stages

De stages beslaan beslaan in totaal 200 dagen en vormen het belangrijkste deel van de opleidingstijd.

1ste jaar (september tot augustus): min. 90 dagen

2de jaar (september tot augustus): min. 90 dagen

3de jaar (september tot februari): min. 20 dagen

Bij een gelijkmatige spreiding doorheen de opleiding komt dit gemiddeld neer op 2 dagen (van 8u) per week. Het is mogelijk om in sommige periodes wat extensiever en in andere periodes intensiever stage te lopen, maar de stages worden wel steeds gespreid over alle seizoenen.

De dagen waarop stage wordt gelopen, worden in overleg met de eigen praktijkopleider (stageboer) bepaald. Ook een stagedag in het weekend is mogelijk; enkel op zaterdag.

Aanvullende gegevens