Biobedrijfsnetwerken


Sinds 2009 werkt Landwijzer samen met Bioforum en het Nederlandse Louis Bolk Instituut aan de opstart van biobedrijfsnetwerken voor elke deelsector van de Vlaamse biolandbouw. Landwijzer verzorgt de coördinatie van de netwerken voor de melkveehouders, de geitenhouders, de groententelers en de kleinfruittelers. Koen Dhoore treedt op als projectverantwoordelijke.

Doel van de bedrijfsnetwerken is te komen tot sterk uitgebouwde sectoren. Daartoe wordt in de eerste plaats gewerkt aan kennisontwikkeling: uitwisselen van ervaringskennis onder boeren, ontsluiten van bestaande kennis en aansturing van het praktijkonderzoek.

Lees meer: Biobedrijfsnetwerken

Biogrondfonds

Bio-grondfondsproject, tussentijdse resultaten en blik op de toekomst

Van 1/10/2011 tot 30/09/2012 hebben Land-in-Zicht, Landwijzer, CSA Netwerk en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de UGent met de financiële steun van de Vlaamse Overheid gewerkt aan het project ‘Ontwikkeling van een blauwdruk voor de oprichting van een coöperatief bio-grondfonds in Vlaanderen’. Dit project werd erkend en betoelaagd vanuit de projectoproep ‘Coöperatief Ondernemen – 2011’ van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie. Het Biogrondfonds wil landbouwgrond verwerven en via een duurzaam en betaalbaar gebruiksrecht ter beschikking stellen van professionele biologische landbouwprojecten.

Lees meer: Biogrondfonds