Biobedrijfsnetwerken


Sinds 2009 werkt Landwijzer samen met Bioforum en het Nederlandse Louis Bolk Instituut aan de opstart van biobedrijfsnetwerken voor elke deelsector van de Vlaamse biolandbouw. Landwijzer verzorgt de coördinatie van de netwerken voor de melkveehouders, de geitenhouders, de groententelers en de kleinfruittelers. Koen Dhoore treedt op als projectverantwoordelijke.

Doel van de bedrijfsnetwerken is te komen tot sterk uitgebouwde sectoren. Daartoe wordt in de eerste plaats gewerkt aan kennisontwikkeling: uitwisselen van ervaringskennis onder boeren, ontsluiten van bestaande kennis en aansturing van het praktijkonderzoek.

De Biobedrijfsnetwerken werken nauw samen met voorlichters, bedrijfsbegeleiders en praktijkonderzoekers, en met instellingen als NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en Voeding) en CCBT. Samen vormen zij het kennisnetwerk van de Vlaamse biolandbouw.

Het kennisnetwerk zocht en vond aansluiting bij het Nederlandse “Bioconnect”, waardoor ook Vlaamse kennis rond bio-landbouw zijn weg vindt naar de Biokennisberichten, die ook in Vlaanderen een ruime verspreiding kennen.

In 2010 zijn bedrijfsnetwerken opgestart voor de melkveehouderij, geitenhouderij, teelt van vollegrondsgroenten en kleinfruitteelt. Bedrijfsnetwerken voor vleesveehouderij, pluimveehouderij en hardfruit worden opgestart in 2011.

De opstart en uitbouw van de biobedrijfsnetwerken wordt door de Vlaamse Overheid ondersteund via een project in het kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw.

Meer info over de biobedrijfsnetwerken: http://www.bioforumvlaanderen.be/netwerk/biobedrijfsnetwerken