Biogrondfonds

Bio-grondfondsproject, tussentijdse resultaten en blik op de toekomst

Van 1/10/2011 tot 30/09/2012 hebben Land-in-Zicht, Landwijzer, CSA Netwerk en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de UGent met de financiële steun van de Vlaamse Overheid gewerkt aan het project ‘Ontwikkeling van een blauwdruk voor de oprichting van een coöperatief bio-grondfonds in Vlaanderen’. Dit project werd erkend en betoelaagd vanuit de projectoproep ‘Coöperatief Ondernemen – 2011’ van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie. Het Biogrondfonds wil landbouwgrond verwerven en via een duurzaam en betaalbaar gebruiksrecht ter beschikking stellen van professionele biologische landbouwprojecten.

Na verkennend visiewerk in het begin van het project, kreeg het bio-grondfonds langzaam aan vorm als een drieluik van een stichting, een coöperatieve en een vzw. Advies van deskundigen (pachtwetgeving, coöperatief ondernemen, fiscaliteit, communicatie en participatie,…), uitwisselingen met coöperatieve ondernemers, klankbordgroepen van stakeholders en denkwerk door de leden van de partnerorganisaties in 3 werkgroepen hebben dit proces gevoed. Het resultaat van dit collectief werk en overleg omvat ondermeer het concept voor een coöperatieve vennootschap waarin boeren en burgers-consumenten participeren met een modelgebruiksovereenkomst tussen bio-boeren en het bio-grondfonds. Enkele onderdelen van de blauwdruk zijn bij de afronding van het project nog in een laatste fase van uitwerking of verfijning en worden tussen nov 2013 en maart 2013 verder op de grond gezet. De oprichting van het fonds wordt momenteel (nov 2012) voorzien halverwege 2013. De blauwdruk die opgeleverd werd als resultaat van het project is voor iedereen beschikbaar en kan hier gedownload worden.

De stuurgroep, bestaande uit de partners van het project, werkt verder dmv de bestaande werkgroepen aan de communicatiestrategie voor het fonds via co-creatie met stakeholders, aan het financieel plan en aan de uitbreiding van de kerngroep die de oprichting zal voorbereiden. We nodigen een brede basis van organisaties en mensen uit om samen het bio-grondfonds te initiëren, te vertegenwoordigen en in de maatschappij te zetten. Wie beschikt over professionele competenties, een netwerk, persoonlijke contacten of vrijwillig in te zetten tijd, kan zich melden en aansluiten bij de kerngroep.

Voor alle suggesties en vragen vindt u contactgegevens via www.delandgenoten.be

Download:
Blauwdruk Bio-grondfonds
Blauwdruk voor een bio-grondfonds