Uitgevoerde Projecten

 

2000-2004 EU-uitwisselingsproject SA-IVT

Het SA-IVT project (Sustainable Agriculture – Initial Vocational Training) startte eind 2000 en liep tot april 2004. Dit project bracht 7 gespecialiseerde opleidingsinstituten biologische landbouw uit 6 landen bij elkaar (Nederland, België, Duistland, Engeland [2], Zweden en Hongarije) met als doel het samen opstellen van een curriculum voor initiële beroepsopleiding in de biologische landbouw op EU-niveau 2. Uit elk land nam tevens een beroepsorganisatie van biologische telers deel aan het project. Hun taak lag op het vlak van aansturing en supervisie zodat het ontwikkelde materiaal ook effectief zou aansluiten bij de concrete noden in de beroepspraktijk. De opleidingspartners kwamen in totaal 10 maal bij elkaar, afwisselend in elk van de participerende landen. De samenwerking leidde tot de realisatie van een handboek biologische landbouw waarin de voornaamste teelttechnieken en productiesectoren aan bod komen. Dit handboek is verschenen in de vorm van een engelstalige CD-Rom.

Project uitgevoerd met de steun van:

 

2002 Biotheek-project

Het 'Biotheek'-project had als doel één centraal informatieloket aan te bieden voor alle vragen ivm biologische landbouw en voeding voor een zo breed mogelijk publiek. Zowel consumenten als beroepsmensen uit de productie, verwerking of handel van biologische producten, konden hier terecht. Het project is gestart in 2001 en werd gecoördineerd door BioForum, de Vlaamse koepelorganisatie voor de biologische sector. Het liep met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en Tuinbouw.
Landwijzer heeft in 2002 bijgedragen aan dit project door de ontwikkeling van een informatiebrochure over biologisch-dynamische landbouw voor actieve (biologische) boeren. De brochure verleende informatie over de BD-landbouwmethode en beweging, en gaf aan waaraan voldaan moest worden bij omschakeling naar BD-landbouw.

Project uitgevoerd met de steun van:

 

2003 Consolidatieproject Algemeen Vormingscentrum

In 1997 startte Landwijzer met het organiseren van de eerste beroepsopleiding voor de biologische landbouw in Vlaanderen. Dat gebeurde op eigen kracht vanuit de sector. Vanaf 1999 kwam er een beperkte ondersteuning door de Vlaamse overheid door de erkenning van Landwijzer als gewestelijk (regionaal) vormingscentrum in de landbouw. Door de beperkte beschikbare middelen was Landwijzer echter niet in de mogelijkheid om de organisatie stevig te consolideren. Om Landwijzer toe te laten zich voor te bereiden op de erkenning als Algemeen Vormingscentrum voor de biologische landbouw, kende de Vlaamse Overheid, Administratie Land- en Tuinbouw, in 2003 een éénmalige subsidie toe voor een éénjarig consolidatieproject. Het project werd met grote inzet uitgevoerd en eind april 2004 met goed resultaat afgerond. Onder meer de ontwikkeling van onze eerste website maakte deel uit van dit project.

Project uitgevoerd met de steun van:

 


2003-2006 EU-uitwisselingsproject ENSA

Het ENSA-project (European Network for Sustainable Agriculture) was evenals het SA-IVT project een internationaal uitwisselingsproject voor biologische beroepsopleidingen dat verliep met de steun van het Europees Leonardo da Vinci-programma. Het project startte in november 2003 met een internationale conferentie in Dronten-NL rond de actuele kansen en uitdagingen voor beroepsopleidingen in de biologische landbouw. Het ENSA-project bracht niet minder dan 26 partners (opleidingscentra, beroeps-, koepel- of voorlichtingsorganisaties) uit 15 Europese landen bij elkaar. Doel was de ontwikkeling en uitbouw van een kennisnetwerk rond biologische landbouw door het samenbrengen van beschikbare en nieuwe expertise door alle betrokken partners. Daarbij werd gebruik gemaakt van een centrale web-site. Andere geïnteresseerde organisaties en instituten konden als disseminatiepartners het project versterken; zij werkten mee aan de verdere verspreiding van de ontwikkelde en samengebrachte kennis. Daarnaast werd in de loop van dit project ook voor het EU-opleidingsniveau 3 een curriculum voor beroepsopleiding biologische en BD-landbouw uitgewerkt; de eerder uitgewerkte curricula op niveau 2 en niveau 4 werden samen met het curriculum op niveau 3 op 1 engelstalige CD-rom samengebracht. Landwijzer heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van dit curriculum, samen met drie andere opleidingsinstituten uit Nederland, Engeland en Duitsland.

Project uitgevoerd met de steun van: