Voor wie?

Doelpubliek - Doel van de opleiding - Engagement

Landwijzer biedt een volwaardige
basisopleiding voor mensen die hun keuze
voor bio-landbouw getoetst hebben aan de
praktijk en een realistisch toekomstproject
willen uitbouwen.

Doelpubliek

Dit leertraject is bedoeld voor volwassenen (min 18 jr).

  • Je wil beroepsmatig werken in de biologische landbouw en je daarin verder om- of bijscholen. Je hebt je keuze voor dit beroep getoetst aan de praktijk door reeds enige tijd mee te werken op een professioneel bio-bedrijf.
  • Je wil een realistisch toekomstproject op de grond zetten of in een economisch duurzaam bio-landbouwproject meewerken. Zo wil je gezonde voeding produceren voor anderen en daarmee een (deel van je) inkomen verwerven. Je bent niet gefocust op zelfvoorziening, maar wil je opgedane kennis en ervaring maatschappelijk vruchtbaar inzetten.
  • Je hebt eventueel al (deels) een gangbare landbouwopleiding gevolgd of praktijkervaring in de landbouw opgedaan. Je mist echter de nodige praktische en algemene kennis over de biologische teeltwijze.
  • Je kan zelf verantwoordelijkheid dragen voor je leerproces. Een specifieke vooropleiding of voorkennis is daartoe niet vereist. Door middel van het actief vormgeven van je eigen leertraject zorg je ervoor dat je binnen de diversiteit in de groep de diepgang en richting aan je leertraject geeft, die je nodig hebt voor je toekomstproject. Vanaf het 2e jaar bepaal je zelf in overleg je afstudeerniveau.
  • Je bent in goede gezondheid, zowel fysiek als psychisch, je bent praktisch ingesteld en je staat open voor een diverse groep medecursisten.
  • Jonge adolescenten (18-21 jr) bevragen we extra op het vlak van hun rijpheid en zelfstandigheid om in dit leertraject de volle verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces op te nemen.
  • Medioren (vanaf 45 jr) bevragen we extra op het vlak van hun reële mogelijkheden om nog daadwerkelijk een beroepsactiviteit in de landbouw te starten.

Doel van de opleiding

Biologisch boeren is een beroep dat je in 
de praktijk van ervaren leermeesters 
moet leren.

Dit Leertraject Biologische en BD-landbouw bereidt je voor op een toekomstige beroepsactiviteit in de sector van de biologische landbouw en voeding. Biologisch boeren is een beroep dat je in de praktijk van ervaren leermeesters moet leren. Bovendien starten in de bio-sector vaak mensen die niet in een landbouwmidden zijn opgegroeid. Daarom bieden we een sterk praktijkgerichte leerweg aan.

Voor dit leertraject nemen we het gemengd biologisch bedrijf als uitgangspunt. Doorheen de lesdagen komen alle bedrijfstakken aan bod; er zijn dus géén specialisaties voorzien. In de stages kies je vrij voor de bedrijfstak(ken) waarin je in de toekomst wil werken.

Meer weten over de actuele ontwikkeling van de bio-sector in Vlaanderen?

Engagement

Tijdsinvestering: Wekelijks 3 
volle dagen gedurende 2,5 jaar. 
Lesdagen enkel in schoolweken, stages 
doorlopend.

Deze opleiding vraagt een sterk engagement en een belangrijke tijdsinvestering gedurende. De nodige beschikbare tijd is wekelijks 3 volle dagen (lesdag op maandag + 2). Ook de verdere verwerking en verdieping van de opgedane kennis en ervaring, vragen tijd: 1 à 2 avonden per week.

Dit leertraject valt eventueel te combineren met een halftijdse tewerkstelling.

De aangegane engagementen in de opleiding en op de stageplaats, zijn niet vrijblijvend. De deelnemers worden op àlle lesdagen verwacht en verbinden zich via een stageovereenkomst met het stagebedrijf tot het realiseren van het onderling afgesproken aantal stagedagen.

Aanvullende gegevens