Jaarcursus Natuurlijk Imkeren

De cursus Natuurlijk Imkeren bestaat uit (1) 3 theorieles-dagen in Gent, (2) 5 lesdagen met theorie en praktijk op locatie, (3) stagemomenten met een stagemeter of-peter in de lente en zomer, en loopt van december tot september.
Je wordt aangemoedigd om dan te starten met een eigen bijenvolk en je hierbij te laten ondersteunen tijdens een vervolgcursus/terugkomdagen in het tweede jaar. 

  De uitgangspunten van het natuurlijk imkeren: 

  • We zien een imker als diegene die voor optimale omstandigheden zorgt om een bijenvolk op een bij-eigen en bijvriendelijke wijze te houden. We beschouwen de honingbij en een bijenvolk niet als een wild dier, maar als een gedomesticeerd insect en superorganisme, dat de nodige zorg van de imker verdient.
  • We imkeren in 1e instantie in functie van het behoud van de honingbijen en van de bestuiving die zij verrichten. De opbrengst van honing en andere bijenproducten is van secundair belang en in evenwicht met de ontwikkeling en behoefte van het volk.
  • We kiezen voor een brede genetische diversiteit in het bijenvolk en zo mogelijk voor streekeigen bijen.
  • Voor de behuizing van de volken kiezen we voor natuurlijke, damp-open materialen en een bij-eigen volume waarin natuurlijke nest- en ratenbouw mogelijk zijn (liefst in één aaneengesloten ruimte). We maken gebruik van een kastsysteem waarbij honingafname en werkzaamheden in het volk kunnen gebeuren met een beperkte verstoring van het volk zodat de opbrengstvoordelen van het imkeren kunnen blijven bestaan, nl. een evenwichtige afname van honing, was, stuifmeel en/of propolis.
  • We beperken het aantal ingrepen in het volk & de kast én de aard ervan; we respecteren daarbij de integriteit van de individuele bij én het bijenvolk als geheel.
  • We dragen zorg voor een goede standplaats van de bijenvolken met aanwezigheid van voldoende drachtplanten doorheen het seizoen. We vermijden transport van de volken en plaatsen ze in kleine groepen en niet te dicht bij elkaar.
  • We werken met een zoveel mogelijk natuurlijke vorm van vermeerdering van bijenvolken dmv zwermen of afleggers, die een eigen koningin ontwikkelen.
  • We verstrekken geen andere voeding om afgenomen honing te compenseren. Indien bijvoederen nodig is, doen we dat bij voorkeur met andere honing van natuurlijke imkerij.
  • We volgen de natuurlijke dynamiek van het volk (broed, zwermgedrag, climax-ontwikkeling, …) en verhinderen die niet. We staan natuurlijke bevruchting toe, natuurlijke keuze en ontwikkeling van de koningin, natuurlijk zwermgedrag.
  • Op het vlak van gezondheidszorg voor bij & volk en mogelijke ziekten of plagen (o.a. varroa) kiezen we in eerste instantie voor een preventieve versterking van de immuniteit van bij én volk en een goede monitoring. Indien nodig maken we gebruik van natuurlijke versterkings- of bestrijdingsmiddelen.

  Wie graag instapt in deze cursus, onderschrijft mee deze keuzes.

  Wat mag je onder meer verwachten in de theorielessen?

  - Inleiding tot natuurlijk imkeren (basisprincipes, houding imker tov bij) 

  - Jaarcyclus bijenvolk (grote lijnen, jaardynamiek, geen imkerpraktijk).

  - Historiek van de honingbij 

  - Interne dynamiek van een bijenvolk (warmtehuishouding) 

  - Koppeling bijengezondheid (preventie en aandachtspunten) 

  - Drachtplanten (en link met solitaire bijen ifv bestuiving ed). Graag hier ook het verhaal van de solitaire bijen inwerken. Link met anatomie. 

  - Mogelijkheid om hier het BD imkeren kort toe te lichten

  - Imkermateriaal (persoonlijke bescherming) indien gewenst toelichten ifv eerste praktijkervaringen

  - types kasten, Koppeling kasttypes en imkerpraktijk.

  - Bijenproducten (en link met belangrijkste organen/bijgewerkte anatomie) 

  - Wetgeving en bijengezondheid (ziekten, verplichtingen en curatieve handelingen) 

  - Inrichting van de standplaats (opdracht meegegeven in voorjaar) vanuit de verschillende standen die ze bezoeken, kunnen ze hun eigen plan opmaken. Geeft de cursisten bovendien de kans het hele bijenjaar de lokale drachtomstandigheden in kaart te brengen. 
   

  Wat mag je verwachten in de praktijklessen?

  - Praktijknamiddag 1 (Half maart); eerste externe waarnemingen, wissel van de bodemplank, observatie vliegplank, intrede van de lente, microbiologisch klimaat van de kast, ... 

  - Praktijknamiddag 2 (Half april); Openen van de kast bij goede omstandigheden. Intieme kennismaking met de bijen, structuren, organisatie, observatie  

  - Praktijknamiddag 3 (Half mei); Explosieve groei met mogelijks zwermstemming tot gevolg. 

  - Praktijknamiddag 4 (half juni); Verdere observatie van de dynamiek van het bijenvolk, eventueel bekijken bijenproducten, oogsten honing, …

  Eigen stagemomenten met stagemeter/peter

  In de lente/zomer (tussen maart en september 2019) adviseren we de deelnemers om op eigen initiatief praktijkervaring op te doen bij een actieve imker. Deze imker kan je zelf zoeken of je kan gebruik maken van een stagemeter/peter uit de Landwijzerlijst.

  Op basis van een uitgewerkte praktijkopdracht probeer je op 6 belangrijke momenten in de loop van het bijenseizoen aanwezig te zijn bij de peter/meter-imker ifv het observeren van de volken en/of openen van kasten. Het verslag van je observaties breng je in op de laatste lesdag.

  Daar worden de ervaringen gekoppeld aan de bestaande kennis over de natuurlijke dynamiek in het bijenvolk en de principes van het natuurlijk imkeren.

  Na de cursus is het mogelijk aan te sluiten bij activiteiten van het Vlaams Netwerk Natuurlijk Imkeren. Eenmaal je de cursus in 2019 vervolledigde en opgestart bent als imker, komen er nog terugkomdagen in het volgende jaar.

  Wij willen vooral op een duurzame manier bijen houden, met respect voor de honingbij en haar omgeving. Deze manier van bijen houden heeft volgens ons de meeste slaagkans als je het natuurlijk gedrag van de honingbij ten volle bestudeert en begrijpt. Dat is nu net wat de cursus van Landwijzer ons ten volle bij bracht.

  een cursist van het eerste jaar

  Doelpubliek

  Voor geïnteresseerde, beginnende imkers:

  • Die nog geen of heel weinig ervaring hebben met imkeren.
  • Die in 2019 of 2020 willen opstarten met het houden van honingbijen. Al dan niet op een eigen plek.
  • Die willen investeren in imkermateriaal, een bijenvolk en de nodige behuizing.
    

  Deze cursus is NIET bedoeld voor reeds praktiserende of ervaren imkers, die willen overschakelen naar natuurlijk imkeren.

   Data en locaties

   Eind 2018 startten 2 nieuwe groepen, die een traject van 8 lesdagen theorie en praktijk doorlopen tussen december 2018 en september 2019. De ene groep komt samen op de leslocatie De Zonnekouter in Machelen a/d Leie (met hoofddocent Erik Goris), de andere groep op de leslocatie Paddenbroek in Gooik (met hoofddocent Geert Groessens). 

   Heb je interesse in een volgende cursus? Meld je aan als geïnteresseerde voor de jaarcursus Natuurlijk Imkeren, en we houden je op de hoogte.

   Cursusbijdrage

   Richtprijs Jaarcursus (8 lesdagen): 480€

   Na de kennismakingsronde is het duidelijk dat er een heel diverse groep samenzit, met één gezamelijk doel, nl ingewijd worden in het "natuurlijk imkeren". Voor sommigen is alles nieuw, anderen hebben al bijenkasten of hebben reeds een cursus "klassiek imkeren" gevolgd.

   een cursist uit het eerste jaar

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!